EIBF- pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju sektora księgarskiego

EIBF (The European and International Booksellers Federation) opublikował raport dotyczący zrównoważonego rozwoju sektora księgarskiego. Jest to pierwsze w historii badanie dotyczące zrównoważonego rozwoju sektora księgarskiego, zlecone w ramach programu RISE Bookselling.

Autorami „Badanie dotyczące zrównoważonego rozwoju sektora księgarskiego: sytuacja, wyzwania i ulepszenia sektora” są  Fanny Valembois (The Shift Project) i David Piovesan (Lyon 3 – Jean Moulin University).

W badaniu uczestniczyli zarówno księgarze z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży książek, jak i osoby dopiero rozpoczynające działalność w branży. Raport podzielony jest na sześć rozdziałów obejmujących sześć różnych tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem (energia, odpady, transport, sektor cyfrowy, zarządzanie i świadomość klientów), każdy z praktycznymi wskazówkami – jak rozpocząć lub kontynuować podróż w stronę zrównoważonego rozwoju, Raport powstał w oparciu o cztery filary badań: grupy fokusowe, analiza dokumentów, wywiady internetowe i wizyty w księgarniach.

Raport został zlecony w ramach programu RISE Bookselling i zaprezentowany podczas konferencji RISE Bookselling Conference 2024.

“Jesteśmy w pełni świadomi, że zmniejszenie śladu węglowego w handlu książką jest kwestią złożoną i wymagającą współpracy w całym, szeroko rozumianym,  sektorze książki, zwłaszcza, że jak pokazują badania, zdecydowana większość emisji powstaje w procesie produkcji książek, oraz ich transportu.”

Pełen raport można pobrać TUTAJ

O autorze