Ruch Wydawniczy w Liczbach 2023 – Książki

Przegląd

Biblioteka Narodowa opublikowała siedemdziesiąty siódmy rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”. Raport przedstawia dane dotyczące produkcji  wydawniczej w 2023 roku. Zostały w nim uwzględnione publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prezentowanych obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – są przekazywane przez wydawców Narodowej Książnicy. Tom pierwszy każdego rocznika obejmuje dane statystyczne dotyczące książek.

W roku 2023 wydawcy przesłali do Biblioteki Narodowej 33 893 pozycje książkowe. Jest to liczba większa o 1485 tytułów i niemal 5% niż w roku 2022, a zbliżona do tej z roku 2021. Jest to także wynik nieco przekraczający średnią dla ostatniej dekady i zdecydowanie wyższy od tego, jaki odnotowaliśmy w pierwszym, najtrudniejszym roku pandemii (wtedy 30 391 tytułów). Trzy lata, które upłynęły od tego czasu, można więc uznać za okres swoistego powrotu do normalności i pewnej stabilizacji. Liczby publikowanych w Polsce rocznie książek nie sięgają wprawdzie pułapu rekordowych lat 2017 i 2019, gdy zbiory przesyłanych do Biblioteki Narodowej tytułów przekraczały 36 000 pozycji, utrzymują się jednak na poziomie podobnym do tego, z jakim mieliśmy do czynienia większości roczników z ostatniej dekady przed pandemią.

 

 

Pobierz Ruch Wydawniczy w Liczbach

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
tom 77: 2023 Książki
wydanie pierwsze
rok wydania 2024
stron: 187
ISSN 2083-6953
ISBN 978-83-8259-525-3

 

 

 

 

za Biblioteka Narodowa

Kategorie: Rynek Polski