Spółka Polityka, wyniki za rok 2023

Spółka Polityka, wyniki za rok 2023

Przegląd

Spółka Polityka, właściciel Wydawnictwa Polityka, wydawca m.in. tygodnika “Polityka”, w 2023 roku miała 41 mln zł przychodów i 546 tys. zł zysku netto.

Przychody Polityki ze sprzedaży “podstawowej” wzrosły z 37,63 do 38,58 mln zł,  ze sprzedaży “inne” zmalały z 2,14 do 2,04 mln zł, a ze sprzedaży książek zwiększyły się ze 153,2 do 416,2 tys. zł.

źródło: wirtualnemedia.pl

 

 

Przychody Polityki w porównaniu z 2022 rokiem rosły wolniej (wzrost o 2,7 proc.) niż koszty działalności operacyjnej (wzrost o 7,1 proc.), które sięgnęły 44,1 mln zł. Spółka na wynagrodzenia przeznaczyła 16,3 mln zł (wzrost o 8,7 proc.), tym samym Polityka zwiększyła stratę na działalności operacyjnej z 914 tys. zł w 2022 roku do 2,2 mln zł w 2023 roku.

Jak wynika z komentarza zarządu Polityki do sprawozdania finansowego –  niekorzystne tendencje w otoczeniu gospodarczym Spółki m.in. utrzymująca się wysoka inflacja, podwyżka płacy minimalnej i stawki godzinowej. Te czynniki wpłynęły na podwyżkę praktycznie wszystkich cen usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, w tym ceny papieru i druku” .

Spółce zamknęła rok zyskiem netto 546 tys. zł (spadek o 2,5 proc.), na który wpływ miało 2,9 mln zł z tytułu przychodów finansowych (wzrost o 94,2 proc.). Większość tej kwoty (2 mln zł) pochodziła z dywidendy od spółki Polityka Info, która jest mniejszościowym udziałowcem w Inforadio, nadawcy radia Tok FM.

Cały zeszłoroczny zysk netto plus 1,5 mln zł z kapitału został przeznaczony na wypłaty dla udziałowców, pracowników i współpracowników spółki. Na wypłatę dywidendy przeznaczono 904 tys. zł, a na nagrody dla pracowników i współpracowników 929 tys. zł. W 2023 roku spółka zatrudniała przeciętnie 88 osób (w tym 51 dziennikarzy), o pięć mniej, niż rok wcześniej.

 

 

Kategorie: Rynek Polski