Muza S.A. podsumowanie I kwartału 2023

Muza S.A. podsumowanie I kwartału 2023

Przegląd

Grupa Muza S.A. podała szacunki wyników za I kwartał 2023 r. Zysk netto wyniósł 2,48 mln zł – to najwięcej od IV kwartału 2019 r. Spółka odnotowała zysk najwyższy od 2019 roku.

Przychód ze sprzedaży Grupy Muza S.A w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniósł 16.401 tys. zł, wobec 7.093 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wynik netto Grupy Muza S.A w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniósł 2.481 tys. zł zysku wobec 369 tys. zł straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego.
Przychód ze sprzedaży w sprawozdaniu jednostkowym wyniósł 14.994 tys. zł, wobec 6.349 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wynik netto Muza S.A w sprawozdaniu jednostkowym wyniósł 2.360 tys. zł zysku wobec 329 tys. zł straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

 

źródło raport nr 16 MUZA S.A.

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: MUZA