IWP i PIK apelują do Premiera RP w sprawie zerowej stawki VAT na książki i prasę

Przegląd

 

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

Izba Wydawców Prasy i Polska Izba Książki wraz z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami
wydawców, dziennikarzy, księgarzy i pisarzy, mając na uwadze deklaracje polskiego
rządu w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na prasę i książkę, przygotowały
wspólny Apel do Pana Premiera, w którym przedstawione zostały argumenty branży
wydawniczej i twórców, dotyczące obniżenia do zera stawki VAT na publikacje prasowe
i książkowe.
Pozwalamy sobie przekazać ten Apel Panu Premierowi, przesyłając go również do wiadomości
ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego, a także minister
finansów pani Magdaleny Rzeczkowskiej i wiceministra finansów pana Artura Sobonia.
Licząc na wsparcie Pana Premiera, pozostajemy z wyrazami szacunku

Sonia Draga – Prezes Polskiej Izby Książki

Marek Frąckowiak – Prezes Izby Wydawców Prasy

 

 

Apel do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego
o przyspieszenie wprowadzenia w Polsce dyrektywy UE z 6 kwietnia 2022 roku
w odniesieniu do stawek VAT na książki, gazety i czasopisma.

Szanowny Panie Premierze!

Rozumiemy rangę problemów, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne, następstwa pandemii Covid-19,
a obecnie wojna w Ukrainie. Jako pisarze, dziennikarze, redaktorzy, korektorzy, graficy, ilustratorzy, fotografowie,
księgarze i kioskarze, wydawcy książek i prasy – przedstawiciele świata kultury – nie możemy jednak
pozostać obojętni na ekonomiczne i społeczne skutki tych wydarzeń dla rynku prasy i książek w Polsce.
Poziom czytelnictwa w Polsce bije na alarm już od wielu lat. W 2021 roku zaledwie 38 proc. dorosłych
Polaków przeczytało choć jedną książkę, spada także liczba i różnorodność tytułów prasowych. O tym, jak
ważne jest czytanie, nie trzeba nikogo przekonywać. Zarówno książki, jak i gazety oraz czasopisma, przyczyniają
się do podnoszenia poziomu wiedzy, kultury i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Czytanie jest
podstawą edukacji i wychowania kolejnych światłych pokoleń. Czytanie rozwija empatię, pewność siebie, innowacyjność,
umiejętność analizy krytycznej i pracy zespołowej. Na poziomie indywidualnym rozwija nasze
kompetencje poznawcze, co przekłada się, na poziomie społecznym, na sukces naukowo-gospodarczy i silny
kapitał ludzki. Dlatego nie możemy pozwolić, by książki i prasa stały się dobrem luksusowym, do czego prowadzi
obecnie rosnąca inflacja i światowy kryzys ekonomiczny.
Polacy czytają mało, a będą czytać jeszcze mniej przez drastycznie rosnące ceny książek, gazet i czasopism,
na skutek najwyższych od lat kosztów papieru, usług poligraficznych i kosztów transportu. Podwyżki
te już prowadzą do spadku wydawanego wolumenu (spadku dostępności książki i prasy w całej Polsce), ograniczeniu
liczby i różnorodności tytułów prasowych i książek, spadku ich sprzedaży, spadku przychodów wydawców,
a w ich wyniku – redukcji miejsc pracy na rynku wydawniczym i poligraficznym. Wysokie ceny
prasy i książek sprawią także, że coraz większa liczba dzieci i młodzieży będzie miała ograniczony dostęp do
materiałów edukacyjnych, a dla bibliotek aktualizowanie zbiorów stanie się coraz bardziej kosztownym wyzwaniem.
Polski rynek wydawniczy przeżywa ogromny kryzys i potrzebuje wsparcia nie tylko w szerzeniu wartości,
jaką jest czytanie samo w sobie, ale również w umożliwieniu naszemu społeczeństwu niczym nieograniczonego
dostępu do informacji, kultury i rozrywki. Niestety, zmniejszające się obroty przy rosnących kosztach
najmu oraz zatrudnianiu pracowników sprawiają, że z roku na rok z pejzaży miast, miasteczek i wsi znika
coraz więcej księgarń i kiosków, a utrzymanie tych istniejących staje się walką o przetrwanie.
Dlatego apelujemy o przyspieszenie wprowadzenia w Polsce możliwości jaką daje dyrektywa UE
z 6 kwietnia 2022 roku w odniesieniu do stawek VAT na książki, gazety i czasopisma. Zgodne z deklaracjami
Rządu RP obniżenie do zera stawki VAT na książki i prasę będzie istotnym wspomożeniem polskiej kultury,
wsparciem dla twórców, wydawców i czytelników.
Działajmy. Nie czekajmy, aż książki i prasa staną się dobrem dostępnym wyłącznie dla wybranych.
To nasz wspólny obywatelski obowiązek.

Z wyrazami szacunku
Sonia Draga – prezes Polskiej Izby Książki
Marek Frąckowiak – prezes Izby Wydawców Prasy
prof. Anna Nasiłowska – prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Jacek Dehnel – prezes Stowarzyszenia Unia Literacka
ks. Roman Szpakowski – prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Zofia Szpojankowska – przewodnicząca Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
Rafał Skąpski – prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
Krzysztof Skowroński – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Jerzy Domański – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Andrysiak – prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Piotr Piotrowicz – prezes Stowarzyszenia Mediów Lokalnych
Mieczysław Błoński – prezes Polskiej Unii Edukacyjnej

 

Kategorie: Instytucje