„Infrastruktura 2021-2025” – rozstrzygnięcie odwołań od wyników drugiego naboru wniosków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania od wyników drugiego naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie otrzymało kolejnych 16 bibliotek.

Zaktualizowana została także lista rankingowa 2. naboru wniosków w związku z zastosowaniem zapisów par. 4 ust. 8 regulaminu konkursu.

Wyniki odwołań i lista rankingowa znajduje się tutaj.

Termin kolejnego naboru wniosków – na zadania rozpoczynające się od 2024 r. – zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Kategorie: Instytucje