Nagrody Historyczne POLITYKI 2022 za 2021 przyznane

Nagrody Historyczne POLITYKI 2022 za 2021 przyznane

Przegląd

Poznaliśmy laureatów Nagród Historycznych POLITYKI 2022 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2021 roku. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 r. Przez ten czas POLITYKA nagrodziła ponad 400 laureatów. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: prace naukowe,  popularnonaukowe, pamiętniki, wydawnictwa źródłowe.
POLITYKA przyznaje także nagrodę za debiut.

Jury obradowało w składzie: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

W dziale prac naukowych nagrodę przyznano Marcinowi Stasiakowi zaPolio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności” (Wydawnictwo TAiWPN Universitas) – historię zapomnianej niemal dziś epidemii choroby Heinego-Medina w Polsce w latach pięćdziesiątych. To wyjątkowa i niezwykle przejmująca książka, która odważnie wpisuje opowieść o powojennej historii polskiego społeczeństwa w najbardziej aktualne debaty historyków o roli medycyny w życiu społecznym, historii niepełnosprawności i społecznej reakcji na Inność.

 Za książkę w kategorii popularnonaukowe nagroda przypadła Maciejowi Górnemu. „Polska bez cudów. Historia dla dorosłych” (wyd. Agora). To pisana pod prąd narodowej martyrologiczno-heroicznej mitologii historia odzyskania przez Polskę niepodległości po I Wojnie Światowej. Autor zadaje trudne pytania i daje jeszcze bardziej trudne odpowiedzi, z którymi Polacy powinni się zmierzyć.

W dziale pamiętników i wspomnień nagrodę przyznano „Pamiętnikom” Stefana Kieniewicza (wyd. ZNAK). Autor, wybitny historyk, prowadzi nas od ziemiańskiego dzieciństwa na Kresach, przez rewolucję, dwie wojny, II Rzeczpospolitą i okres PRL. Nagrodę za opracowanie „Pamiętników” przyznano Janowi Kieniewiczowi, synowi autora, również historykowi.

Nagroda za najlepszy debiut przypadła Marii Ferenc za  „>>Każdy pyta, co z nami będzie<<. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie” (Żydowski Instytut Historyczny). Autorka wykorzystując liczne i różnorodne źródła zebrane w trakcie pracochłonnych badań, w tym zwłaszcza dzienniki, wspomnienia i listy, oraz teorie nauk społecznych i psychologii, pomaga nam lepiej rozumieć zachowania ludzi próbujących przeżyć w nieludzkich warunkach.

W kategorii wydawnictwa źródłowe zwyciężyły „Listy do mojej siostry. 1946-1973”, wydane przez Austerię. Wyjątkowa opowieść o życiu Żydów i Polaków w cieniu wojny i Zagłady ujęta w korespondencji dwóch sióstr i ich krewnych rozdzielonych po wojnie. Listy kursowały przez ponad dwie dekady pomiędzy Polską a Izraelem, odnalezione po latach w pudełku po butach zyskały nowe życie. Do druku przygotowała je Lili Fuchsberg, jedna z sióstr.


Gala wręczenia Nagród odbyła się 17 maja w siedzibie redakcji POLITYKI.

Laudacje jurorów opublikujemy w POLITYCE z 18 maja oraz na polityka.pl/nagrodyhistoryczne. Tam też znajdują się nominacje we wszystkich kategoriach.

Mecenasami Nagród Historycznych POLITYKI są Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Dantex sp. z o.o.

 

Kategorie: Nagrody