Kraszewski komputery dla bibliotek

Powrót do strony głównej
Biblioteki Instytucje

Rozpatrzone zostały odwołania od wyników tegorocznego naboru do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Instytut Książki poinformował, że zostały rozpatrzone odwołania od wyników tegorocznego naboru do programu

Biblioteki Instytucje

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – wyniki naboru

Odwołanie można złożyć do dnia 28 sierpnia br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych

Biblioteki Instytucje

Kraszewski. Komputery dla bibliotek – nabór do kolejnej edycji programu

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł.
Nabór wniosków zakończy się 7 lipca br.

Biblioteki Instytucje

Wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Złożone zostały 299 wnioski, w tym 253 wnioski poprawne formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 111 wniosków.
Odwołanie można złożyć do dnia 22 lipca br.

Biblioteki Instytucje

Kolejna edycja programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!

Nabór wniosków zakończy się 30 maja br., zadania będą mogły być realizowane do 30 listopada br.

Biblioteki Instytucje

Rozpatrzone zostały odwołania od wyników naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Instytut Książki poinformował o rozpatrzeniu odwołań od wyników tegorocznego naboru do programu