Opłata reprograficzna a Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych

Przegląd

Resort kultury planuje powołać Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych. Ma on być finansowany z środków opłaty reprograficznej, która zostanie nałożona także na smartfony i SmartTV. Urządzenia mogą być objęte opłatą już od 2021 roku

W Polsce opłata taka obecnie wynosi od 1 do 3 proc. ceny sprzętu. Uiszczana jest na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez importerów i producentów urządzeń i czystych nośników. Na mocy nowych przepisów (konkretnie rozporządzenie rozszerzonego przy okazji ustawy) obejmie także urządzenia smart – typu smartfony i smartTV. Sama opłata miałaby wynieść między 1 a 6 proc. Zgodnie z przepisami od 45-50 proc. wpływów z tego tytułu miałoby zasilać  Fundusz Wsparcia Artystów.

Resort zaznacza, że w polskiej rzeczywistości prawnej nie funkcjonuje status zawodowy artysty. Nie ma też narzędzie finansowych ani instytucji, które kompleksowo zajmowałyby się wsparciem w zakresie dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne, systemu zapomóg i domów socjalnych dla artystów. Z kolei artyści, którzy nie uzyskują regularnych dochodów z działalności, popadają w biedę albo szukają dodatkowych źródeł dochodu. To ma zmienić Fundusz. Zasilany w części dopłatami rządowymi, a w części z opłaty reprograficznej.

 

Czytaj więcej na: wirtualnemedia.pl

 

 

Kategorie: Prawo autorskie