Srebrny Wiek w dialogu idei

Przegląd


Redakcja: Helena Duć-Fajfer, Ewelina Pilarczyk, Marcin Ziomek

Srebrny Wiek w dialogu idei
Seria: Scripta (Inter)disciplinaria

ISBN: 978-83-233-4801-6
Liczba stron: 260
Format: 15,8×23,5 cm
Rok wydania: 2020
Data premiery: 27.10.2020

Srebrny Wiek w dziejach kultury rosyjskiej to epoka, w której szczególnego znaczenia nabrało pragnienie całościowego opisu złożoności świata. Niepokój twórczy i intensywne poszukiwania nowego integralnego języka wyrazu objęły wszystkie dziedziny kultury, w tym literaturę, filozofię i sztukę.

Celem niniejszej monografii nie jest zamykanie się w określonej koncepcji dialogu, lecz pokazanie dynamiki wielogłosowości kultury rosyjskiego Srebrnego Wieku przełomu XIX i XX stulecia. Dialog idei znamionujący również dyskurs początku XXI wieku podobnie wyraża otwartość na bogactwo tradycji myślowych i artystycznych, implikując wciąż nowe poszukiwania badawcze. Zaprezentowane w monografii analizy rozwijają podjętą problematykę w aspekcie konceptualnym. Prowadzą do rozszerzenia pól interpretacji o inspirujące odczytania, oryginalne nawiązania, paralele, polemiki oraz ujęcia komparatystyczne. Opis dialogicznych relacji przez uchwycenie przenikania się różnorodnych dróg myślowych sprawia, że dialog jawi się jako forma twórczego i dynamicznego rozwoju kultury.
Redakcja

www.wuj.pl