Nominacje do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy

Jury wybrało spośród 85 nadesłanych książek 10 tytułów nominowanych do tytułu Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. W tym roku wśród wyróżnionych książek poświęconych najnowszej historii Polski widoczny jest różnorodny przekrój gatunkowy i tematyczny.

Na liście znalazły się książki reporterskie, korzystające z relacji naocznych świadków, publicystyczne, które splatają wiedzę naukową z polemiczną pasją, akademickie, które kompleksowo i na chłodno podejmują rozrachunek z przeszłością, a także wywiad-rzeka, w którym tradycyjnemu warsztatowi została przeciwstawiona metoda oral history. Nie zabrakło książek łączących warsztat historyka z innymi perspektywami: etnograficzną, politologiczną, filozoficzną. Autorzy i autorki nominowanych książek odnoszą się do spraw, które są przedmiotem bieżących dyskusji społecznych. Znajdziemy tutaj publikacje o transformacji ustrojowej, służbach specjalnych, podziemiu antykomunistycznym czy stosunkach polsko-żydowskich. Książki często przypominają zapomniane tematy, stawiając je w nowym świetle, demitologizują zdarzenia, wokół których narosły intelektualne stereotypy, oraz przywracają polskiej pamięci zdarzenia, o których nasi przodkowie woleli zapomnieć.

Jury nominowało do Nagrody dziesięć tytułów:

– Przemysław Gasztold, Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR 1980–1990, Instytut Pamięci Narodowej,
– Grzegorz Gauden, Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”,
– Barbara Jundo-Kaliszewska, Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
– Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Wydawnictwo Literackie,
– Tomasz Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990, Instytut Pamięci Narodowej,
– Piotr M. Majewski, Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
– Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956, Bellona, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
– Irena Paczyńska, Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– Patryk Pleskot, Góry i teczki. Opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej,
– Dariusz Rosiak, Bauman, Mando.

Laureata Nagrody poznamy 15 grudnia.

 

za kulturalna.warszawa.pl

Kategorie: Nagrody