Laureaci Konkursu na najlepszy przekład w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania

Laureaci Konkursu na najlepszy przekład w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania

Przegląd

Do konkursu na najlepszy przekład w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, nadesłano 45 tłumaczeń z języka fińskiego, 21 z hebrajskiego, 156 z hiszpańskiego i 34 z węgierskiego. Przekłady zostały skierowane do oceny jury: Anna Klingofer-Szostakowska (hebrajski, STL), Sebastian Musielak (fiński, STL), Anna Sawicka (hiszpański, STL) oraz Teresa Worowska (węgierski).

Pula nagród finansowych została podzielona w całości pomiędzy:

pierwsza nagroda z języka hebrajskiego w wysokości 500 złotych brutto: Urszula Jachimczak

pierwsza nagroda z języka fińskiego w wysokości 300 złotych brutto: Wojciech Pietras

pierwsza nagroda z języka hiszpańskiego w wysokości 500 złotych brutto: Małgorzata Kafel

pierwsza nagroda z języka węgierskiego w wysokości 500 złotych brutto: Karolina Wywrot

druga nagroda z języka fińskiego w wysokości 200 złotych brutto: Anna Homanowska

 

Wyróżnienia książkowe otrzymali: Michalina Oziembłowska (węgierski), Alicja Malanowska (węgierski), Maria Rutkowska (hiszpański), Urszula Tchoń (hiszpański), Karolina Wojciechowska (fiński), Artur Bobotek (fiński), Matylda Matuszak (hebrajski), Agata Jaworska (hebrajski).

 

 

 

Kategorie: Nagrody