Wyniki konkursu literackiego Dziennik pandemiczny

Wyniki konkursu literackiego Dziennik pandemiczny

Przegląd

Po zapoznaniu się z 260 zgłoszonymi pracami Jury organizowanego przez Instytut Literatury konkursu literackiego Dziennik pandemiczny w składzie:

dr Małgorzata Peroń

dr hab. Roman Bobryk

prof. Michał Januszkiewicz

prof. Piotr Müldner-Nieckowski (przewodniczący)

 

postanowiło przyznać:

nagrodę główną (honorarium w wysokości 5000 PLN) zdecydowanie najlepszej pracy

Walerego Butewicza pt. Dziennik pandemiczny

oraz dwie drugie nagrody ex aequo (honoraria w wysokości 3000 PLN) pracom:

Jacka Adamczyka pt. Dziennik wiosny 2020

oraz

Miłosza Tomkowicza pt. Pandemiumium. Dziennik zarazy

Jury podkreśla, że wszystkie nagrodzone utwory mają duże walory literackie i (albo) poznawcze, również językowe. Wszystkie nagrodzone prace zostaną wydane drukiem

Ponadto Jury postanowiło przyznać 34 równorzędne wyróżnienia (honoraria w wysokości 500 PLN) następującym Autorkom i Autorom, których teksty – w całości lub we fragmentach – zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii albo na portalu NowyNapis.eu:

Paweł Bień
Dominika Chmiel
Iwona Czerwieńska
Hanna Czogalik
Aleksandra Dańczyszyn
Dominika Filipowicz
Klaudia Górska
Maciej Grzenkowicz
Elżbieta Isakiewicz
Aleksandra Jarębska
Sylwia Jaworska-Domagała
Iwona Karczmarek
Renata Kochan
Lidia Kowalczyk
Bartosz Kozdęba
Maria Kuszyńska
Alicja Lampa
Mirosław Laszczak
Izabela Łapińska
Dorota Malina
Alina Markulak
Małgorzata Mazana
Lesław Obłój
Marta Pietraszek
Agnieszka Rykowska-Kowalik
Mariusz Sambor
Katarzyna Sikora-Borowiecka
Tomasz Stokowski
Lidia Struzik
Marek Strzała
Marek Szewczyk
Izabela Szolc
Sebastian Wojdyło
Katarzyna Zielińska

Kategorie: Nagrody