Andrzej Nadolski rozstaje się z Grupą PWN

Andrzej Nadolski rozstaje się z Grupą PWN

Przegląd

Szanowni Państwo,

W ostatnich miesiącach, w ramach przekształcania Grupy PWN i przystosowywania jej do wymogów nowej ery cyfrowej, zdecydowaliśmy się zrewidować strukturę organizacyjną i strukturę zarządu. Pan Andrzej Nadolski uznał, że transformacja ta wymaga nowego sposobu myślenia i nowego podejścia biznesowego. Dlatego też zgodził się z Radą Nadzorczą, że czas na zmianę i po 21 latach pracy dla PWN odejdzie ze stanowiska prezesa, czym otworzy przestrzeń dla realizacji nowych pomysłów. 31 sierpnia 2020 r. jest ostatnim dniem pracy Pana Andrzeja w naszym zespole.

Chcielibyśmy bardzo podziękować Panu Andrzejowi Nadolskiemu za wieloletnią pracę na rzecz PWN i zapewnić, że ogromnie doceniamy jego zaangażowanie w realizację tego niezwykle trudnego zadania, jakim jest zarządzanie tak złożoną grupą kapitałową jak Grupa PWN. Dziękujemy za doświadczenie biznesowe, z którego mogliśmy wiele razy korzystać, za wysokiej klasy kompetencje menadżerskie, które niejednokrotnie pomagały nam w rozpoznawaniu obszarów wymagających zmiany, za umiejętności wytyczania nowych kierunków i nowych szans rozwoju. Dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony PWN i prosimy Pana Andrzeja o przyjęcie wyrazów uznania dla jego wkładu w rozwój Grupy PWN oraz życzenia realizacji nowych planów i wyzwań zawodowych.

Obecnie Zarząd PWN wdraża zaktualizowany plan biznesowy, którego celem jest dalszy rozwój firmy. W dłuższej perspektywie chcemy umacniać pozycję PWN jako wiodącego podmiotu na rynku wydawniczym i dystrybucyjnym.

Dziękujemy Państwu za to, że ze zrozumieniem podchodzą Państwo do zmian zachodzących w naszej firmie. Priorytetem w działaniach pozostaje jakość relacji z naszymi partnerami biznesowymi. Dzięki Wam możemy realizować naszą misję dostarczania wiarygodnej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych oraz wspierać rozwój czytelnictwa książek w Polsce.

Zarząd WN PWN SA

 

Kategorie: Rynek Polski