Wielowymiarowe oblicze różnorodności ludzi w organizacji

Przegląd

Książka dotyczy zagadnień związanych z różnymi właściwościami osobowymi, które decydują o różnorodności zespołów pracowniczych. W monografii została poddana analizie różnorodność zasobów ludzkich na rynku pracy w odniesieniu do różnic kształtujących:
– tożsamość pierwotną człowieka (płeć, wiek, niepełnosprawność, czynniki temperamentalno-osobowościowe);
– tożsamość wtórną (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje, kwalifikacje);
– czynniki kreowane przez przestrzeń organizacyjną (staż pracy, zajmowane stanowisko, treść i zakres wykonywanej pracy).

Monografia adresowana jest do naukowców, których zainteresowania koncentrują się wokół problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorców, menedżerów i osób wspierających w organizacjach procesy zarządzania kapitałem ludzkim, do pracowników służb zatrudnienia, w tym szczególnie doradców zawodowych i personalnych oraz studentów kierunków związanych z psychologią, pedagogiką i zarządzaniem.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

 

 

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Difin