Nagroda Conrada – zgłoszenia do 30 kwietnia 2020 r.

Nagroda Conrada – zgłoszenia do 30 kwietnia 2020 r.

Przegląd

Przypominamy, że do końca kwietnia można zgłaszać książki do kolejnej edycji Nagrody Conrada – uznawanej za najważniejsze w Polsce wyróżnienie dla debiutantów literackich w kategorii proza. Spośród książek pisarzy debiutantów, opublikowanych w 2017 roku jury wskaże pięć nominowanych do zwycięstwa. Następnie rozpocznie się głosowanie czytelników w plebiscycie internetowym. Laureata poznamy – tradycyjnie już – w ostatnim dniu Festiwalu Conrada.

Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł książki, imię i nazwisko autora lub pseudonim literacki, wydawnictwo, rok wydania oraz numer ISBN. Do zgłoszenia należy dołączyć siedem egzemplarzy książki.

Zgłoszenia można składać osobiście w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 11, pokój 13 (I piętro, w amfiladzie) lub drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków z dopiskiem na kopercie „Nagroda Conrada” (w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla pocztowego).

Spośród wszystkich zgłoszonych propozycji kapituła Nagrody w składzie: prof. Michał Paweł Markowski (przewodniczący), Urszula Chwalba, Inga Iwasiów, Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Koehler, Zofia Król, Michał Nogaś oraz Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz) wskaże pięć nominowanych tytułów. O ostatecznym werdykcie zdecydują wspólnie: czytelnicy i członkowie kapituły. Uroczyste wręczenie Nagrody zaplanowano na finał Festiwalu Conrada, a wcześniej – przez cały festiwalowy tydzień – odbywać się będą spotkania z autorami nominowanych książek.

Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. złotych, miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie oraz promocję zwycięskiej książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Dotychczas laureatkami Nagrody były trzy pisarki: Liliana Hermetz (2014), Żanna Słoniowska (2015) i Anna Cieplak (2016).

Nagroda Conrada jest częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO i stanowi wspólne przedsięwzięcie Miasta Krakowa, Krakowskiego Biura Festiwalowego, Instytutu Książki oraz Fundacji „Tygodnika Powszechnego”.

Kategorie: Nagrody