Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida – nabór kandydatów przedłużony

Trwa nabór wniosków z kandydaturami do tegorocznych Nagród im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Ze względu na stan epidemii COVID-19, Samorząd Województwa Mazowieckiego wydłuża termin zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida do 31 maja 2020 roku.

Zachęcamy ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania autorów dzieł lub kreacji powstałych w 2019 r. w dziedzinach literatury, muzyki, sztuk plastycznych i teatru. Zapraszamy również do nadsyłania wniosków do Nagrody „Dzieło Życia”, przyznawanej za całokształt twórczości.

Skan wniosku wraz z oświadczeniem kandydata (dostępne na www.norwid.mazovia.pl) można wysłać drogą elektroniczną na adres nagrodanorwida@mazovia.pl.
Zgłoszenie można również przesłać listownie na adres:
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

Kategorie: Nagrody