Konkurs na recenzję literacką im. Tymoteusza Karpowicza

Wrocławski Dom Literatury wraz z organizatorami Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie zapraszają do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi 5 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest promocja i wsparcie działalności na polu krytyki literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych twórczości pisarzy tworzących w języku polskim.

➡ w konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 33 lat
➡ tematyka prac konkursowych została nakreślona bardzo szeroko – recenzje dotyczyć mogą zarówno jednej publikacji, jak i mieć charakter przekrojowy
➡ objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami, a prace nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych
termin nadsyłania recenzji mija 17 maja 2020 roku
➡ prace należy wysyłać na adres: konkurs@domliteratury.wroc.pl

Finaliści zostaną zaproszeni na Festiwal Góry Literatury, podczas którego w dniu 11 lipca ogłoszeni zostaną laureaci.

Zgłoszone prace oceni jury w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Wojciech Orliński, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka.

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne:
➡ 1 miejsce: 3000 zł brutto
➡ 2 miejsce: 1500 zł brutto
➡ 3 miejsce: 500 zł brutto

Dla autorów wyróżnionych prac przygotowano nagrody rzeczowe. Dodatkowo, autorka lub autor najlepszej recenzji będzie miał możliwość publikacji tekstu na łamach pisma literackiego „Książki. Magazyn do czytania”.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie Wrocławskiego Domu Literatury: https://tiny.pl/7hw4k

 

 

 

Kategorie: Nagrody