Apel Federacji Europejskich Wydawców do ministrów kultury

W dniu 8 kwietnia br., Federacja Europejskich Wydawców (Federation of European Publishers) skierowała list otwarty do ministrów kultury wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii.

„My, reprezentujący europejskich wydawców, (…), chcemy, abyście wiedzieli, jak bardzo kryzys dotknął nasz sektor. Nowe tytuły są anulowane (z dramatycznymi konsekwencjami dla autorów, tłumaczy i redaktorów), a księgarnie są w większości zamknięte (chociaż sprzedaż online książek rośnie, nie jest w stanie zastąpić utraconej sprzedaży w sklepach). Sektor poniósł już skumulowaną stratę w wysokości około 25% szacowanych obrotów w 2020 r.– pisze Rudy Vanschoonbeek, prezes organizacji.

W nadchodzących dniach i miesiącach, (…), sektor wydawniczy potrzebuje konkretnej i pilnej pomocy. Wzywamy wszystkie państwa członkowskie do wspierania ich autorów, wydawców i księgarzy za pomocą szeregu środków.

W liście, Vanschoonbeek domaga się „konkretnej i pilnej pomocy”:

  • pełnego sfinansowania programu Kreatywna Europa, a w jego ramach specjalnej linii budżetowej przeznaczonej na książki
  • uaktualnienia gwarancji finansowych dedykowanych sektorom kreatywnym, aby zaspokoić pilne potrzeby płynnościowe przedsiębiorstw
  • zagwarantowanie, czy środki finansowe z budżetu UE przeznaczone na pomoc w rozwiązaniu kryzysu obejmują fundusze przeznaczone na sektory kultury, w tym na rynek książki
  • finansowego wsparcia całego sektora rynku książki, aby mógł poradzić sobie z bezpośrednimi skutkami kryzysu
  • zwiększenia inwestycji publicznych na zakup książek dla instytucji, zwłaszcza bibliotek, w celu przywrócenia stabilności sektora.

Każde z 29 stowarzyszeń członkowskich zgromadzonych przy FEP poproszone zostało o przekazanie listu swoim ministrom, „aby usłyszeli głos świata książki i podjęli konkretne działania w celu przywrócenia stabilności sektora”.

 

czytaj list https://fep-fee.eu/Press-release-FEP-letter-to

 

Kategorie: Instytucje