Ruszają zapomogi UNII LITERACKIEJ

W marcu 2020 roku Unia Literacka ogłosiła na Zrzutka.pl zbiórkę na pomoc tym autorkom i autorom, którzy w wyniku pandemii COVID-19 znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej (link: https://zrzutka.pl/7y7brm ). Akcja spotkała się z dużym odzewem – dzięki ofiarności darczyńców, została zebrana kwota, z której będzie można pomóc blisko czterdziestu osobom.

Powołaliśmy komisję socjalną, w której obok reprezentantek Unii (Sylwia Chutnik, przewodnicząca, Julia Fiedorczuk, Joanna Olech) zasiadają przedstawicielki współpracujących z nami dwóch fundacji polskich noblistek: Fundacji im. Wisławy Szymborskiej (Paulina Małochleb) i Fundacji Olgi Tokarczuk (Izabella Kaluta).

Wszyscy polscy autorzy i autorki (niezależnie od tego, czy należą do stowarzyszeń pisarskich), którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji finansowej z powodu pandemii, mogą składać on-line wnioski o zapomogę – regulamin przyznawania zapomóg i wniosek do wypełnienia znajdą Państwo na stronie UL: http://unialiteracka.pl/ w zakładce „Zapomogi”.

Akcja na Zrzutka.pl trwa nadal!

 

 

zob. także https://www.facebook.com/unia.literacka/

 

Kategorie: Instytucje, Wydarzenia