Ruch Wydawniczy w Liczbach 2018. Periodyki

Przegląd

W Bibliotece Narodowej ukazał się ałąsnie 68 numer Ruchu wydawniczego w liczbach – periodyki 2018. Rocznik prezentujący informacje dotyczące tytułów periodyków opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku kalendarzowym jest pozycją niewątpliwie bardzo istotną, zwłaszcza dla wydawców, księgarzy i bibliotekarzy, a więc osób najbardziej zainteresowanych poziomem czytelnictwa w Polsce.

Wydany właśnie raport przedstawia dane dotyczące roku 2018, uwzględniając wszystkie gazety i czasopisma, których wydania z omawianego roku Biblioteka Narodowa otrzymała w formie papierowej nie później niż do końca maja 2019 roku.

 

Autorka opracowania, Olga Dawidowicz-Chymkowska, zapoznając czytelnika z sytuacją na polskim rynku wydawniczym, dokonuje dokładnych analiz ilościowych i jakościowych ukazujących się publikacji periodycznych. Prezentuje je zatem nie tylko według liczby ukazujących się tytułów czy częstotliwości pojawiania się na rynku, ale również kategorii tematycznych, typów formalno-funkcjonalnych, a także języka i miejsca wydania. Publikacje uzupełniają wykresy, tabele i wyczerpujące informacyjnie tablice przedstawiające aktualne dane na tle wartości liczbowych z ostatnich kilku, a nawet kilkudziesięciu lat.

 

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w formie PDF w Księgarni BN.

 

 

 

za Biblioteka Narodowa

Kategorie: Rynek Polski