Instytut Książki w księdze kampanii Europe Reads

Instytut Książki w księdze kampanii Europe Reads

Przegląd

Celem kampanii Europe Reads jest zwrócenie uwagi na to, jak istotna jest promocja czytelnictwa, zwłaszcza na poziomie krajowym. Uczestniczące w niej organizacje zwróciły się do polityków oraz specjalistów z zaproszeniem do udziału w akcjach promocyjnych, w trakcie których podpisywano księgę Europe Reads oraz skierowaną do Komisji Europejskiej petycję o treści: „Wzywamy Komisję Europejską do wsparcia promocji czytelnictwa”. Stowarzyszenie EURead we wspomnianej księdze prezentuje nie tylko, jak różne organizacje promują czytelnictwo na szczeblu krajowym, lecz także stara się wskazać najważniejsze potrzeby związane z tym zagadnieniem. EURead żywi nadzieję, że politycy unijni zgodzą się co do tego, iż istnieje ogromna potrzeba, by przeciwdziałać ogólnoeuropejskiemu spadkowi czytelnictwa, i nadszedł czas, by promować czytelnictwo w przemyślany, planowy sposób.

Pierwszy wpis w księdze kampanii Europe Reads pojawił się w listopadzie 2018 roku. Od tamtej pory w trzech księgach Europe Reads złożyło podpisy 25 polityków i pracowników instytucji kultury, w tym takie osobistości jak premier Szkocji Nicola Sturgeon, minister edukacji Republiki Czeskiej Robert Plaga, minister kultury Republiki Irlandii Katherin E. Zappone czy minister edukacji Portugalii Tiago Brandao Rodrigues. W Polsce wpis do księgi kampanii Europe Reads złożył Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.  W księdze znalazły się dwie kampanie pro czytelnicze, które (współ)organizuje Instytut Książki:  projekt „Mała książka – wielki człowiek”, a także akcja „Czytaj.pl” wraz z projektem „Upoluj swoją książkę”.

Dwudziestego trzeciego kwietnia, w Światowy Dzień Książki, księgi zostaną przekazane wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Katarinie Barley.

 

 

 

za Instytut Książki

Kategorie: Wydarzenia