Podsumowanie II edycji konkursu #cojaczytam

Podsumowanie II edycji konkursu #cojaczytam

Przegląd

Organizatorzy II edycji konkursu #cojaczytam, który został rozstrzygnięty w grudniu, opublikowali na stronie wolnelektury.pl wyniki ankiety ewaluacyjnej.

Ankieta została rozesłana do wszystkich Opiekunek i Opiekunów zespołów biorących udział w konkursie, z których odpowiedziało 27%. Ankieta zawierała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, a zakończona została w dniu 13.01.2020 o 23.59.

80% ankietowanych uznało, że przeprowadzone działania promujące czytelnictwo, zachęciły dzieci i młodzież do czytania. 20% osób stwierdziło, że trudno powiedzieć, czy zorganizowane akcje były skuteczne.

Spośród ankietowanych 94,3% ma zamiar wziąć udział w III edycji konkursu. Jako najskuteczniejsze akcje Opiekunki i Opiekunowie wskazali lekcje i spotkania z młodszymi kolegami, wspólne czytanie z nimi, ale także z rówieśnikami i rodzicami. Bardzo ważna okazała się praca zespołowa i przeprowadzanie burzy mózgów w zespołach. Dobrym sposobem było także promowanie działań za pomocą mediów społecznościowych – opublikowane materiały, np. filmy i zdjęcia, cieszyły się dużą popularnością na profilach szkolnych, bibliotecznych lub zakładanych na potrzeby konkursu. Tradycyjne formy, takie jak plakaty czy gazetki, również zwracały uwagę społeczności szkolnej. Zwrócenie uwagi w akcjach konkursowych na konkretne tytuły skutkowało wzrostem wypożyczeń wskazywanych książek w bibliotece szkolnej. Skuteczne okazały się także krótko- i długoterminowe akcje takie takie jak bookcrossing, happeningi, maratony, zabawy, wcielanie się w ulubione postaci z książek. Bardzo ważny okazał się aspekt twórczego, aktywnego i niekonwencjonalnego przekazania, że czytanie jest wartościowe.

62,9% respondentów uznało, że przesyłane przez organizatorów dodatkowe informacje (poradniki, przypomnienia, ciekawe informacje o zasobach w wolnym dostępie itd.) były przydatne i zostały wykorzystane podczas konkursu, spotkań z rodzicami lub na lekcjach. Warunkiem ich otrzymania było zapisanie się na newsletter konkursowy.

Celem konkursu #cojaczytam jest rozwijanie różnych kompetencji wśród zaangażowanych uczniów. Wśród ankietowanych 91,4% wskazało, że udział w przedsięwzięciu rozwinął umiejętność pracy zespołowej. 82,9% uznało, że poprawiła się umiejętność komunikowania się z innymi. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wzbogacenie słownictwa została wskazana przez 65,7% odpowiadających. Kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów, ciekawość i chęć pogłębienia wiedzy, samodzielna organizacja pracy i zdolności artystyczne to kompetencje, które rozwinęły się u uczestników według 62,9% respondentów. Ponadto 60% wskazało na umiejętność wykorzystania specjalistycznych narzędzi takich jak programy komputerowe, aplikacje i urządzenia, 57,1% na zarządzanie czasem i terminowość, a 31,4% – myślenie krytyczne.

Wszyscy ankietowani uznali, że inicjatywy związane z promowaniem czytelnictwa to wartościowe przedsięwzięcia oraz wyrazili chęć kontynuacji działań mających na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zdecydowana większość – 94,3% ankietowanych – stwierdziła, że otrzymała wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu i jego zasad. Ankietowani zostali zapytani, czy w III edycji konkursu należy wprowadzić zmiany w Regulaminie lub Harmonogramie. Spośród nich 85,7% nie widzi potrzeby takich zmian.

 

Kategorie: Wydarzenia
Tagi: #cojaczytam?