Nagroda Specjalna Fundacji Identitas – szóstka uczestników spotkań “Tożsamość. Warsztaty w Arktyce” została wybrana

Nagroda Specjalna Fundacji Identitas – szóstka uczestników spotkań “Tożsamość. Warsztaty w Arktyce” została wybrana

Przegląd

Fundacja Identitas wyniki konkursu dla polskich humanistów, pisarzy, filozofów, historyków, którzy nie przekroczyli 41-go roku życia. Sześcioro polskich twórców zostało nagrodzonych udziałem w warsztatach na wyspie Uløya w końcu lutego 2020 r..
Uzupełnieniem głównej nagrody, jaką są warsztaty w osamotnionej bazie za kręgiem polarnym, będą stypendia oraz promocja dzieł uczestników warsztatów prowadzona przez Fundację i jej partnerów.

Jury w składzie: Renata Chołuj (pisarka, przewodnicząca Jury Nagrody Identitas), Mariusz Cieślik (prozaik, scenarzysta, dziennikarz, dyrektor radiowej “Trójki”), Dawid Jung (poeta, redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich) Wawrzyniec Rymkiewicz (filozof, tłumacz, wydawca, redaktor naczelny kwartalnika Kronos) oraz założyciel Fundacji Identitas, Tomasz Kaźmierowski, wyłoniło laureatów konkursu.

Uczestnikami warsztatów Identitas na wyspie Uløya będą:

– Marcin Cielecki
– Tomasz Herbich
– Marcin Makowski
– Marcelina Szumer-Brysz
– Radek Rak
– Paweł Rzewuski.

Marcin Cielecki w tomie esejów „Miasto wewnętrzne” próbuje znaleźć własne miejsce na fizycznej i duchowej mapie rzeczywistości.

Tomasz Herbich w „Pragnieniu królestwa” konfrontuje myśl Cieszkowskiego i Bierdiajewa, badając różnice i analogie pomiędzy mesjanizmem polskim i rosyjskim.

W książce „Filozofia Piłsudskiego” Paweł Rzewuski w niekonwencjonalny sposób przygląda się postaci Marszałka, traktując jego czyny i myśli jako materiał dla rozważań filozoficznych.

Marcelina Szumer – Brysz w reportażu “Wróżąc z fusów” z wyraźną fascynacją prowadzi czytelnika po przeobrażającej się dzisiejszej Turcji odnosząc się zarówno do wielkiej polityki, jak i do spraw małych, codziennych.

W powieści “Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli” Radek Rak próbuje zrewidować mitologię Galicji. “Baśń” nie jest powieścią historyczną i, choć napisana jest z dużym szacunkiem dla ówczesnych realiów społecznych, obyczajowych i politycznych, to zawieszona pozostaje między historią a mitem. Wyrasta z legend, w które obrosła postać kontrowersyjnego chłopskiego przywódcy.

Marcin Makowski to z kolei publicysta, poetycki ironista, odważny uczestnik publicznych debat w Polsce, a przede wszystkim wyważony komentator, analityk, bez którego rozmowa o społecznych bolączkach III RP byłaby dotkliwie uboższa.

Zespół bardzo wysoko ocenił też prace kilku innych autorów: Piotra Oleksego, Vitala Voronaua i Adriana Sinkowskiego.

 

 

Kategorie: Nagrody