Znamy pierwsze szczegóły Wrocławskiego Kongresu Kultury!

Znamy pierwsze szczegóły Wrocławskiego Kongresu Kultury!

Przegląd

20 marca 2020 roku odbędzie się Wrocławski Kongres Kultury – efekt unikatowej współpracy strony społecznej, instytucji kultury i samorządu. W programie znajdą się debaty i dyskusje, część artystyczna, a przede wszystkim wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia.

Wrocławski Kongres Kultury to tworzone przez i dla wrocławskiego środowiska kulturalnego wydarzenie, które ma odpowiadać na potrzeby środowiska, a w efekcie stać się otwartą i dostępną platformą, umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację, edukację, sieciowanie oraz omawianie istotnych zagadnień i zjawisk, także w kontekście kształtowania polityki kulturalnej miasta. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy zainteresowani wrocławską kulturą.

Czas na wybory
Jednym z najważniejszych elementów programu będą wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury. Wybrane w głosowaniu osoby w trakcie trzyletniej kadencji będą doradzać Prezydentowi Wrocławia w zakresie realizacji polityki kulturalnej miasta oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych. Będą również brać udział w spotkaniach z Grupą Kultura Wrocław. Do kandydowania zaproszeni są zarówno niezależni reprezentanci wrocławskiego środowiska kulturalnego (artyści, animatorzy, aktywiści i menedżerowie), jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, organizacji i grup nieformalnych. Formularze zgłoszeniowe dla kandydatów dostępne będą od 7 stycznia, na listę wyborców dopisać się będzie można od 4 lutego.

Porozmawiajmy
Program kongresu zbudowany zostanie w oparciu o bieżące i istotne dla wrocławskiego środowiska tematy, które dotyczyć będą przede wszystkim kondycji i roli twórcy, pracy i współpracy w kulturze, polityki informacyjnej, rozwiązań systemowych oraz zarządzania kulturą, aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych i edukacji. Rozmowy w ramach paneli, debat, dyskusji stolikowych i warsztatów z zaproszonymi ekspertami mają przynieść refleksję nad rzeczywistością tworzenia kultury, nawiązując tym samym do otwartej i pełnej szacunku polityki miasta, gdzie różnorodność, partycypacja, transparentność i troska powinny stanowić wartości nadrzędne. W efekcie mają powstać postulaty wskazujące możliwe kierunki rozwoju wrocławskiej kultury.

Włącz się!
Kongres od początku przygotowywany jest z myślą o lokalnych środowiskach twórczych. Chociaż przygotowania już trwają, wciąż można dołączyć do jego realizacji. Do udziału zaproszeni są wrocławscy twórcy (pracujący indywidualnie, ale też w kolektywach, spółdzielniach czy organizacjach), którzy od stycznia będą mogli zgłaszać swoje projekty do części artystycznej programu. W trakcie wydarzenia zaplanowano także część „stolikową” – propozycje tematów do dyskusji zgłaszać będzie można także od 7 stycznia.
Również identyfikacja wizualna kongresu jest elementem umożliwiającym aktywny udział. Do stworzenia ilustracji przedstawiającej ich wizję związaną z marcowym spotkaniem zaproszeni zostali różnorodni przedstawiciele wrocławskiego środowiska kulturalnego. Założeniem przyszłorocznej oprawy wizualnej jest ciągłość procesu twórczego i przeróżnych oblicz kongresu, dlatego osoby, które chciałyby podzielić się swoim rysunkiem, proszone są o kontakt mailowy (kongres@strefakultury.pl).

Wrocławski Kongres Kultury odbędzie się 20 marca 2020 roku w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia (ul. Księcia Witolda 62-70). Organizatorami wydarzenia są: Grupa Kultura Wrocław, Strefa Kultury Wrocław i Urząd Miejski Wrocławia.

 

Kategorie: Wydarzenia