Znamy laureata Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. K. Moczarskiego

Wczoraj podczas uroczystej gali w stołecznym Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej, Olga Linkiewicz otrzymała Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, za książkę „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”.

Oprócz konkursowej statuetki – „Temperówki” Moczarskiego – laureatka otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł.

Przewodniczący jury Andrzej Friszke podkreślił w laudacji, że „autorka sięgnęła do bogatego materiału źródłowego, odkurzyła prace polskich etnologów i antropologów, prowadziła także rozmowy ze świadkami. Powstał drobiazgowy, precyzyjny i empatyczny opis rzeczywistości”. „Dziś w Polsce i na Ukrainie toczy się dyskusja o pamięci i jej interpretacji. Dzięki takiemu spojrzeniu łatwiej wyjść z kolein wzajemnych oskarżeń i służyć to może wzajemnemu porozumieniu. Nagrodzona książka to praca, która pozwala lepiej zrozumieć powikłane relacje polsko-ukraińskie, to ważny głos nad historią II RP i przyczynek do refleksji nad nowoczesnością w ogóle i jej skutkami dla ludności pogranicza” – powiedział.

Swoją nagrodę „Ołówek” po raz czwarty przyznała także młodzież licealna skupiona w Młodzieżowych Klubach Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego. Otrzymała ją Urszula Glensk za książkę „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”.

Do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego były także nominowane książki: „Jacek” Anny Bikont i Heleny Łuczywo; „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew” Urszuli Glensk; „Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej” Pawła Kowala; „Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim” Katarzyny Person; „Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy” Radosława Ptaszyńskiego; „Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny” Szymona Rudnickiego; „Sigalin. Towarzysz odbudowy” Andrzeja Skalimowskiego; „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego” Joanny Tokarskiej-Bakir i „Polacy-Niemcy. Sąsiedzi pod specjalnym nadzorem” Anny Wolff-Powęskiej.

 

źródło: dzieje.pl

Kategorie: Nagrody