Iskrowy poradnik prezentowy

Iskrowy poradnik prezentowy

Przegląd

Jakub T. Wolski
Dyplomatyczny cicer cum caule

„Kilkadziesiąt lat pracy autora w polskiej służbie zagranicznej zaowocowało zbiorem kapitalnych wypisów z powszechnej – często tej mniej oficjalnej – historii dyplomacji. Prezentowane są różne kraje, postaci, fragmenty rozmów, przykłady podejmowanych decyzji. Nie brakuje humoru.

Smakowite – czekamy na dalszy ciąg”.

Anna i Andrzej Magierscy

Czytaj więcej

Marek Nowakowski
Książę Nocy. Najlepsze opowiadania

Wybór czterdziestu najlepszych opowiadań jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, mistrza krótkich form, Marka Nowakowskiego, zebranych w jednym tomie. Wśród nich są między innymi Książę Nocy, Benek Kwiaciarz, Wesele raz jeszcze!, Kwadratowy, Górą Edek, Piorunek.

Czytaj więcej

Michał Jagiełło
Piarżysko. Tatry i Zakopane w reportażach prasowych przełomu XIX i XX wieku

XIX-wieczne Zakopane, spopularyzowane przez Tytusa Chałubińskiego jako uzdrowisko przyciągało nie tylko „zwykłych” kuracjuszy, ale też inteligencję – pojawiali się tutaj znani pisarze i publicyści, malarze, kompozytorzy, politycy i działacze społeczni.

Niniejsza książka zbiera wiele z tych relacji i zapisków. Opatrzone ciepłym, serdecznym komentarzem Michała Jagiełły są źródłem wiedzy o odkrywaniu piękna Tatr, kultury jej mieszkańców, opisem bohaterów wypraw górskich.

Czytaj więcej

Michał Morawski
Rozmyślania o fajce i tytoniu

Eseistyczny przewodnik po kulturze palenia fajek i sztuce ich wytwarzania. Autor – przez sześćdziesiąt lat palący i kolekcjonujący fajki – był posiadaczem wielu bezcennych eksponatów fajczarskich. Ich historie, prezentowane w książce, są niezwykłym obrazem wielowiekowej tradycji, popularnej niegdyś na całym świecie.

Czytaj więcej

Arkadiusz Szaraniec
Warszawa dzika

Największe polskie miasto od wieków tworzą ludzie, architektura i dzika natura. Bez Wisły mała wioska nigdy by nie powstała, a już na pewno nie zostałaby stolicą Polski. Jej stałymi częściami są nie tylko ostatnia tak wielka a jeszcze dzika, nieuregulowana rzeka Europy, ale także parki i kompleksy leśne oraz wiele gatunków roślin i zwierząt, wielkich i małych, typowych dla puszcz i parków narodowych, które można napotkać między betonowymi blokami. „Dzika” strona Warszawy to prawdziwy fenomen, który wymyka się z ram wszelkich naukowych prognoz i definicji.

Czytaj więcej

Barbara Magierowa i Antoni Kroh
Z polskiego na nasze, czyli prywatny leksykon współczesnej polszczyzny

Leksykon mowy potocznej, pisanej i mówionej, dokumentujący dzieje kultury polskiej od zakończenia drugiej wojny światowej do dziś, w układzie chronologicznym. Zbiór wyrażeń, wypowiedzi, komentarzy, frazesów, sloganów, zbitek pojęciowych, epitetów, napisów na murach i transparentach, lapsusów językowych. Zdaniem autorów polszczyzna potoczna to najsumienniejszy obserwator i kronikarz życia zbiorowego.

Czytaj więcej

Irena Domańska-Kubiak
Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych

Razem z dworami zniknął na zawsze styl życia nie do odtworzenia w innym czasie i miejscu. Razem z owym stylem życia poznikały różne drobne szczegóły tego świata, przedmioty codziennego użytku jak szkandela czy lampa naftowa.

Zakątek pamięci jest zaproszeniem do starego dworu: na pokoje, do alkowy i garderoby, kuchni i spiżarni, na ganek i do ogrodu, zimą i latem. Przypomina, jak żyli, czym się smucili i jak się radowali jego mieszkańcy, przywołuje smaki, zapachy, kolory i dźwięki tego dawno minionego świata.

Czytaj więcej

 

Kategorie: Literatura
Tagi: Iskry