Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2019

Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2019

Przegląd

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 3. kwartał br. Przychody ze sprzedaży zrealizowanej przez grupę wyniosły w nim 2,402 mld euro, zaś zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 231 mln euro. Firma odnotowała wysoki poziom przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, które osiągnęły poziom 488 mln euro, przy 457 mln euro w analogicznym okresie ub.r. Po odliczeniu wydatków inwestycyjnych, ich wartość wyniosła 347 mln euro (319 mln euro przed rokiem). Kierownictwo Stora Enso spodziewa się trudnej końcówki br., głównie z uwagi na globalną niepewność geopolityczną związaną z wojnami handlowymi oraz wciąż istniejącym ryzykiem tzw. twardego Brexitu. Realizowany przez firmę program ochrony zyskowności ma zapewnić utrzymanie przez nią kosztów na poziomie porównywalnym z ubiegłym rokiem.

„Przygotowujemy się na kolejne ożywienie rynkowe, wdrażając z sukcesem program ochrony zyskowności. Co istotne, podejmowane w jego ramach działania wykraczają poza przyjęte wcześniej założenia – pisze w specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Karl-Henrik Sundström, CEO firmy Stora Enso. – Jego uruchomienie z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala stworzyć warunki dla całej grupy w kontekście lepszej i bardziej zyskownej przyszłości. Dzięki temu będziemy przygotowani, gdy cykl gospodarczy ulegnie odwróceniu. Jest to niezwykle ważne, by korzystając z obecnej sytuacji rynkowej, zbudować podstawy Stora Enso jako firmy zorientowanej na przyszłość poprzez podejmowanie proaktywnych działań. Aby to osiągnąć, zwiększyliśmy z 200 mln do 275 mln euro poziom oszczędności, jaki ma być osiągnięty dzięki wdrożeniu ww. programu przed końcem 2021 roku”.

Wyniki za 3. kwartał 2019
Jak zaznacza CEO firmy, przychody ze sprzedaży Stora Enso spadły w 3. kwartale br. – w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. – głównie z uwagi na niższe ceny i mniejszy wolumen dostaw. Z tych samych względów grupa odnotowała niższy poziom zysku operacyjnego EBIT. „W ciągu minionego kwartału zredukowaliśmy koszty o ok. 40 mln euro. Warto uświadomić sobie, jak wyglądałby ten wynik przy kosztach ubiegłorocznych. Tego rodzaju działania stanowią podstawę dla stworzenia skuteczniej zarządzanej i bardziej wydajnej organizacji, gotowej na nowy cykl gospodarczy. W minionym kwartale odnotowaliśmy też wysoki poziom przepływów gotówkowych, głównie z uwagi na proaktywne zarządzanie kapitałem obrotowym”.
„Analizując osiągnięcia poszczególnych jednostek biznesowych w 3. kwartale br., odnotowaliśmy dalszy wzrost cen produktów oferowanych przez dział Consumer Board. Z kolei dział Packaging Solutions korzysta z niższych cen tektury falistej. W kontekście działu Biomaterials widzimy pozytywne sygnały płynące z Chin, natomiast Wood Products kontynuuje działania mające zabezpieczyć odpowiedni poziom marży” – pisze CEO Stora Enso.

Ciąg dalszy procesu transformacji i zabezpieczenie dostaw surowca
W kontekście działań proekologicznych, które leżą u podstaw całego procesu transformacji, jaki przechodzi skandynawski koncern, Karl-Henrik Sundström pisze: „Sfinalizowaliśmy niedawno konwersję celulozowni Enocell, gdzie trwa stopniowy rozruch zmodyfikowanych linii produkcyjnych. Wytwarzana tu obecnie masa celulozowa (w formie tzw. dissolving pulp) dedykowana jest przemysłowi tekstylnemu i może być wykorzystywana w nowy, ekscytujący sposób, np. przy produkcji proekologicznych materiałów, decydujących o „zielonej przyszłości”. W ramach coraz większej koncentracji na obszarach wzrostu, sprzedaliśmy również 60% naszych udziałów w chińskiej papierni Dawang”.
Karl-Henrik Sundström wspomina o wyróżnieniu raportu nt. polityki zrównoważonego rozwoju Stora Enso za 2018 rok przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: „Nasz raport znalazł się w pierwszej dziesiątce tego typu sprawozdań, jakie zostały uwzględnione w specjalnej publikacji opracowanej przez tę instytucję. Co więcej, działania komunikacyjne Stora Enso w obszarze zrównoważonego rozwoju uzyskały najwyższą ocenę w badaniach obejmujących 95 spółek notowanych w ramach indeksu OMX Stockholm Large Cap na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie”.
„Przechodząc do kwestii surowcowych, z przyjemnością informuję, że z początkiem roku 2020 rozpocznie działalność nowa jednostka biznesowa – Forest. W jej skład wejdą zasoby leśne Stora Enso na obszarze Szwecji oraz 41% udziałów, jakie posiadamy w spółce Tornator, której znacząca część upraw leśnych znajduje się w Finlandii – kontynuuje Karl-Henrik Sundström. – Zarządzane przez nią lasy pozwolą zabezpieczyć dostawy surowca drzewnego do Finlandii, Szwecji, Rosji oraz krajów bałtyckich. Dla Stora Enso – jako światowego lidera w zakresie bioekonomii – dostęp do drewna jest kluczowy w kontekście całego biznesu”.

Prognozy na 4. kwartał i na cały rok 2019
Kierownictwo Stora Enso prognozuje, że zysk operacyjny w ostatnim kwartale br. zamknie się kwotą rzędu 100-180 mln euro. Firma planuje w tym okresie doroczne prace konserwacyjne w kilku zakładach, które również wpłyną na wynik finansowy.
W kontekście całego roku, spodziewany jest negatywny wpływ niekorzystnej sytuacji geopolitycznej oraz realnej groźby tzw. twardego Brexitu. Prognozuje się też wolniejszy wzrost zapotrzebowania na jej produkty, szczególnie dalszego spadku na europejskim rynku papierów graficznych. Kierownictwo Stora Enso zakłada, że – dzięki programowi ochrony zyskowności – koszty w całym roku 2019 pozostaną na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Firma wciąż podejmuje nowe kroki mające zneutralizować negatywny wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na jej działalność.

Od 1 grudnia 2019 z nowym kierownictwem
Karl-Henrik Sundström nawiązuje też do nadchodzącej zmiany na stanowisku prezesa i CEO firmy: „Już wkrótce przekażę stery firmy w ręce mojej następczyni – Anniki Bresky, która obejmie obie funkcje z dniem 1 grudnia br. Chciałbym podkreślić, że spędzone w Stora Enso lata były dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Jestem szczególnie zadowolony z postępów, jakie poczyniliśmy w kierunku przekształcenia Stora Enso w firmę bazującą w pełni na surowcach odnawialnych i działającą pod każdym względem zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju. Życzę Annice samych sukcesów w nowej, niezwykle ekscytującej roli”.
Tradycyjnie już na zakończenie chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają” – podsumowuje Karl-Henrik Sundström.

(PAI)

Kategorie: Poligrafia
Tagi: Stora Enso