Ranking drukarń 2019

Ranking drukarń 2019

Przegląd

W tegorocznym Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2018/2019 nagrodzone zostały:

  1. Mazowieckie Centrum Poligrafii z Marek (w roku ubiegłym 14 miejsce rankingu),
  2. Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGraf ( w roku 2019 także 2 miejsce) oraz
  3. Łódzkie Zakłady Graficzne (w roku ubiegłym 5 miejsce)

 

Kategorie: Poligrafia, Rynek Polski