Psychoterapia sprzyjająca mózgowi w nowym wydaniu

Przegląd

Książka stanowi drugie, uzupełnione wydanie cieszącej się dużym zainteresowaniem czytelników książki z 2016 roku. Składa się z dziesięciu rozdziałów, dotyczących kolejno: neuroplastyczności mózgu i jej znaczenia w psychoterapii; wykorzystania komunikacji metaforycznej – przyjaznej neuronom – w psychoterapii; wykorzystania terapii  poznawczej do zmiany wadliwych sposobów myślenia, a przede wszystkim do treningu mózgu; wykorzystania  wyobraźni w psychoterapii pod kątem pobudzania „ignorowanej” w klasycznej terapii werbalnej (np. psychoanalizie) prawej półkuli mózgu; terapeutycznego wykorzystania muzyki i tańca – technik sprzyjających neuronom; „terapii książką”, traktowanej jako „umysłowy fitness” oraz znaczenia medytacji i relaksacji w specyficznie rozumianym treningu mózgu wspomagającym psychoterapię. Wydanie 2 książki zostało rozszerzone o kilka nowych zagadnień – ostatnie 3 rozdziały, mówiące kolejno o technice terapeutycznej psychorysunku, treningu uważności i przedstawiające terapeutyczne „recepty na zdrowy mózg” wzbogacają wiedzę czytelników o terapeutycznej pracy z mózgiem.

Książka adresowana jest do psychiatrów, praktykujących psychoterapeutów, arteterapeutów, neuroterapeutów oraz rehabilitantów.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Tagi: Difin