Stilleben, A Woynarowski, JK Argański

Przegląd

Pod redakcją: Małgorzaty Herman, Katarzyny Madej i Jolanty Kochana
Chemia analityczna z elementami bioanalizy
Skrypt z ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów kierunku chemii medyczne

ISBN: 978-83-233-4701-9
Liczba stron: 110
Format: 17×24 cm
Język publikacji: polski

„Jestem przekonany, że przystępna i ciekawa treść skryptu w połączeniu ze stosunkowo niewielką jego objętością będą zachęcać studentów do dokładnego zapoznania się z przedstawionym materiałem, pozwalając studentom na łatwe wniknięcie w sekrety chemii analitycznej i wyzwalając w nich już na początku nauki zainteresowanie nie tylko tą, ale też pośrednio innymi dyscyplinami chemicznymi”.
Prof. dr hab. Paweł Kościelniak

„Skrypt ten stanowi niewątpliwie wartościową pomoc dydaktyczną niezbędną Studentowi do przygotowania się do zajęć laboratoryjnych i poprawnego wykonania ćwiczeń. Ponadto formuła skryptu i treści w nim zawarte pozwalają czytelnikowi na opanowanie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu chemii analitycznej, co gwarantuje sprawne poruszanie się w tym obszarze chemii na dalszych etapach kształcenia.”
Dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro

 

więcej www.wuj.pl