„Przewodnik Katolicki” stawia na ekologię. Zmiana papieru to pierwszy krok

Przegląd

„Przewodnik Katolicki” jest pierwszym w Polsce tygodnikiem o tematyce religijno-społecznej, który z racji ekologicznych decyduje się na zmianę papieru. Wydanie tygodnika datowane na najbliższą niedzielę oznaczone będzie certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council). Do pierwszego ekologicznego wydania „Przewodnika” dołączony będzie także dodatek tematyczny o ekologii integralnej, który został przygotowany we współpracy z Caritas Polska w ramach projektu „Caritas Laudato si’”. W najbliższą niedzielę ruszy także konkurs na profilu „Przewodnika Katolickiego” na Facebooku, gdzie będzie można wygrać m.in. hamaki prosto z Boliwii.

Kiedy zaczynamy?
6 października, ponieważ w tym dniu rozpoczyna się w Watykanie Synod o Amazonii, który będzie poświęcony szukaniu nowych dróg dla kościoła Ameryki Południowej i ekologii integralnej.

Dlaczego to dla nas ważne?
Ochrona środowiska jest ściśle związana z obroną fundamentalnych praw człowieka. Tam, gdzie przyroda jest niszczona, ostatecznie niszczeni są też ludzie, szczególnie mieszkańcy krajów najuboższych. „Wszystko jest ze sobą połączone”- wyjaśnia w encyklice Laudato si’ papież Franciszek i powtarzając wprost słowa św. Jana Pawła II wzywa do „nawrócenia ekologicznego”. Nauczanie papieża koncentruje się na tzw. „ekologii integralnej”, czyli takiej ochronie środowiska, której celem będzie dobro ludzkości.

Małe kroki, wielkie zmiany
Decyzja o zmianie papieru to krok niewielki, ale ważny na drodze ekologicznego nawrócenia. Mamy nadzieję, że stanie się on impulsem dla każdego wierzącego do podjęcia swoich małych kroków, które przyczynią się do wielkich zmian w trosce o „nasz wspólny dom”: przyrody i człowieka.

Zapraszamy również do czytania „Przewodnik Katolickiego” w wersji cyfrowej, dostępnej na stronie internetowej i w aplikacji, aby także w ten sposób minimalizować zużycie papieru. Numer do pobrania: https://www.swietywojciech.pl/Czasopisma/Przewodnik-Katolicki/Przewodnik-Katolicki-nr-40-2019

Ksiądz Mirosław Tykfer, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” na temat zmiany:
Ekologia kojarzy się z poglądami lewicowo-liberalnymi. Stąd krytyka, jaka spada na papieża Franciszka, że w swoim nauczaniu zbyt duży nacisk kładzie na ochronę przyrody, a za mało mówi o godności człowieka. W rzeczywistości jest odwrotnie. W encyklice Laudato si’ papież wyjaśnia związek jaki zachodzi między ochroną przyrody i jakością życia ludzi, szczególnie mieszkańców krajów najuboższych. Właśnie dlatego wzywa on do nawrócenia ekologicznego wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli.

Redakcja „Przewodnika Katolickiego” podejmuje mały, ale konkretny krok na drodze „nawrócenia ekologicznego” poprzez zmianę papieru. Wydanie tygodnika datowane na niedzielę 6 października br. oznaczone będzie ekologicznym certyfikatem, a kolejne numery drukowane będą na papierze tego samego pochodzenia. Zmianę będzie można zauważyć już od pierwszego spojrzenia na okładkę, która nie będzie już miała specyficznego dla innych tygodników połysku. Nasza redakcja ma też nadzieję, że obok motywów ekologicznych nasi Czytelnicy docenią nowy papier, dzięki któremu łatwiejsza będzie lektura matowej powierzchni stron i wyższa jakość ilustracji.

 

Kategorie: Wydarzenia