Największy skarb. Rzecz o Eucharystii

Przegląd

Największy skarb. Rzecz o Eucharystii
Eucharystia to centrum życia katolika, a przynajmniej powinna nim być. Nie wynika to z żadnego prawa, a z prawdy o Jezusie i życiu wiecznym. Post eucharystyczny, komunia pod dwiema postaciami oraz na rękę, katolicy na nabożeństwie protestanckim, znaczenie 9 pierwszych piątków – to m.in. przedmiot rozważań ojca Jacka Salija OP, podanych w formie krótkich esejów i listów pisanych żywym językiem. Książka Największy skarb. Rzecz o Eucharystii ukazała się w październiku 2019 r. nakładem Wydawnictwa W drodze.

W książce można znaleźć odpowiedzi na liczne pytania wiernych skierowane do prof. Salija OP, m.in.: Czy Komunia to jest naprawdę Ciało Chrystusa? Czy ktoś, kto odprawi dziewięć pierwszych piątków, na pewno będzie zbawiony? Dlaczego Kościół nie święci kobiet? Czy można odmówić choremu dziecku udzielenia pierwszej komunii świętej? Jak we współczesnym świecie podchodzić do postu eucharystycznego? Czy komunia święta na rękę jest czymś niestosownym?
Przejrzysta struktura, liczne pytania i przystępny język tej poręcznej książki sprawiają, że o najważniejszych prawdach wiary chrześcijańskiej czyta się dobrze i zrozumiale. Dzięki nawiązaniu m.in. do fragmentów z Pisma Świętego, Mszału Rzymskiego, historii Kościoła, a także wypowiedzi świętych oraz autorytetów w dziedzinie teologii i filozofii, publikacja zyskuje głębszy wymiar i szersze ujęcie poruszanych zagadnień.
Na mszę świętą przychodzimy, żeby czerpać miłość, którą okazuje Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Ojciec Salij OP spieszy z pomocą, by każdy uczestnik mógł z niej w pełni korzystać. Zdaje sobie bowiem doskonale sprawę z ogromnej mocy, jaka płynie z realnego przeżywania Eucharystii. Podkreśla – „Niektórzy ludzie mówią: „Jak ja sobie pójdę do sadu albo gdzieś za miasto, to ja się lepiej pomodlę niż na mszy”. Ale przecież na mszę świętą przychodzimy po coś nieskończenie więcej niż tylko po to, żeby się pomodlić. Podczas mszy świętej staje się realnie obecna ta miłość, jaką okazał nam Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Przychodzimy, ażeby wręcz dotknąć tej miłości, ażeby ona nas ogarniała i przenikała. Dopełnieniem naszego udziału w ofierze Chrystusa jest komunia święta, prawdziwe Ciało Chrystusa, Chleb na życie wieczne. To o niej mówił Pan Jezus, kiedy po cudownym rozmnożeniu chleba zapowiadał dar Eucharystii: „Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”.
Wybrane fragmenty książki:
„Chrześcijanie praktycznie od zawsze mają świadomość tego, że Eucharystia tworzy Kościół, lud dążący i przeznaczony do życia wiecznego. Dopiero dzięki niej mamy najdosłowniej bezpośredni dostęp do samego Jezusa i do Jego darów. Eucharystia tworzy Kościół nie tylko w tym sensie, że wierzący w Chrystusa, zbierając się wokół ołtarza i przyjmując komunię świętą, tworzą wspólnotę Kościoła, ale i w tym sensie, że uczestnicząc w Eucharystii (jeżeli tylko nasze uczestnictwo jest autentyczne), nabieramy coraz większego podobieństwa do Chrystusa, dokonuje się coraz głębsze nasze uchrystusowienie”.
„Pan Jezus porównuje sakrament swojego Ciała i Krwi z darem manny, jaką lud Boży otrzymał w drodze do Ziemi Obiecanej. Zauważmy, że już manna nie była zwykłym chlebem. Stanowiła ona szczególny znak opieki Boga nad swoim ludem. Po prostu sam Bóg wziął w swoje ręce sprawę doprowadzenia synów Jakuba do Ziemi Obiecanej. Manna stanowiła jeden z realnych dowodów, że Bóg wywiązuje się ze swojej obietnicy. Toteż manna, która przecież zaspokajała głód całkiem fizyczny, przypomina zarazem, że nie samym chlebem żyje człowiek, bo tym więcej w nas życia, im bardziej otwieramy się na to, co Boże”.

O AUTORZE
* Jacek Salij OP – dominikanin, profesor zwyczajny teologii, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, konsultor Sekcji Nauk Teologicznych w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, członek polskiego PEN Clubu. Autor licznych publikacji z dziedziny teologii i duchowości. Laureat nagrody Feniks 2004. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2017), wyróżniony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2018).

 

Kategorie: Religia
Tagi: W drodze