Nagrody dla „Przyjaciół tłumaczy”

Z okazji 10-lecia Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przyznało nagrody dla „Przyjaciół tłumaczy”. Członkowie Stowarzyszenia głosowali zarówno na instytucje, jak i indywidualnych twórców, krytyków i popularyzatorów kultury, którzy pamiętają o autorach przekładów i przyczyniają się do ich widoczności.

Statuetki otrzymali:

1. MAGDALENA MIKOŁAJCZUK – za ciągłą pamięć o tłumaczach, nie tylko w ramach jej autorskiej audycji „Moje książki” w Programie 1 Polskiego Radia. Nasi członkowie docenili stałą obecność tłumaczy w dziennikarskich relacjach i programach Magdaleny Mikołajczuk i bijące z tych audycji uznanie dla pracy nad przekładem obcych literatur na język polski.

2. Blog WYLICZANKA (Marcin Wilk) – doceniliśmy to, że autor zawsze pamięta o nazwiskach tłumaczy i podkreśla rolę oraz znaczenie tłumacza dla odbioru książki.

Marcin Wilk jest również pomysłodawcą pasma „Przemysły książki” w ramach Conrad Festival – pierwszy cykl tego pasma poświęcony był tłumaczom i przekładowi.

Głosujący podkreślili fakt, że Marcin Wilk nie tylko docenia pracę tłumaczy literatury,  ale także potrafi ją pokazać w ciekawy i oryginalny sposób – zarówno w swoich tekstach, jak i przeprowadzanych wywiadach.

3. Vlog STREFA CZYTACZA (Daniel i Natalia Muniowscy) – wyrażamy wdzięczność za docenianie roli tłumaczy, pamięć o autorach przekładów i chęć rozmowy z samymi tłumaczami.

4. Magazyn DWUTYGODNIK – za pogłębione wywiady z tłumaczami oraz łamy zawsze otwarte dla tłumaczy i na problemy translatorskie, w tym także polemiki istotne dla środowiska tłumaczy. Wdzięczni jesteśmy za współpracę przy licznych inicjatywach, doceniających i eksponujących tłumaczy literatury.

5. Portal LUBIMYCZYTAĆ.PL – członkowie STL-u ogromną liczbą głosów docenili przełomową akcję, swoisty prezent z okazji z okazji Dnia Tłumacza w 2016 roku, czyli wprowadzenie aktywnej bazy polskich tłumaczy, dzięki której czytelnicy mogą uhonorować autorów przekładów i docenić ich rolę w procesie powstawania wartościowej literatury.

6. RABKA FESTIVAL, Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej – członkowie STL docenili fakt, że festiwal zawsze współpracuje z tłumaczami i tłumaczkami, zapraszając ich jako pełnoprawnych gości, którzy biorą udział w spotkaniach, warsztatach i je współprowadzą.

7. INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ – organizator, między innymi, niezwykłych Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”. Każda edycja festiwalu ma za temat przewodni wybrany obszar językowy, a tłumacze i przekład literatury są główną osią wszystkich wydarzeń. Instytut wspiera także w działaniach inicjatywy Oddział Północnego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

 

za STL.org

Kategorie: Nagrody
Tagi: STL