„Pigmalion fantastyki” – Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne

„Pigmalion fantastyki” – Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne

Przegląd

Już po raz XI Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji „Pigmaliona Fantastyki”.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości fantastycznej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: „do 17 lat” oraz „od 18 lat”).

Autorzy mogą zgłaszać teksty pisane prozą w języku polskim (tekst nie może przekraczać 25 000 znaków), dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką – fantasy, science fiction i horrorem

 

Prace należy przesłać do dnia 5 października 2019r. na adres mailowy: a.drzewiecka@moksir.chrzanow.pl., w tytule maila wpisując  PIGMALION FANTASTYKI.

Regulamin konkursu oraz kart zgłoszeniowe na: https://www.facebook.com/moksirchrzanow

Kategorie: Nagrody