Wyniki finansowe Stora Enso za 1. kwartał 2019

Wyniki finansowe Stora Enso za 1. kwartał 2019

Przegląd

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za pierwsze trzy miesiące br. Sprzedaż firmy wzrosła w nich o 2,2%, co oznacza najlepszy od 2013 r. wynik odnotowany w 1. kwartale danego roku. Skandynawski koncern w siódmym kwartale z rzędu utrzymał marżę zysku operacyjnego EBIT na poziomie przekraczającym 10%. Zdaniem kierownictwa firmy, obiecujący początek br., przy wparciu jakie przynosi wdrożony niedawno program ochrony zyskowności, pozwala prognozować, że wynik finansowy w całym roku będzie zbliżony do ubiegłorocznego.

Przychody Stora Enso ze sprzedaży wyniosły w 1. kwartale 2 635 mln euro (przy 2 579 mln euro w analogicznym okresie ub.r.). Jak podkreśla firma w specjalnym komunikacie prasowym dla inwestorów i akcjonariuszy, był to dziewiąty z rzędu kwartał, w którym odnotowała ona wzrost obrotów. Mówi Karl-Henrik Sundström, CEO koncernu: „Mamy za sobą obiecujący początek roku i już widoczne są efekty, jakie przynosi wdrożony przez nas program ochrony zyskowności. Biorąc pod uwagę potencjalną słabość rynku, jesteśmy przekonani, że termin uruchomienia programu jest właściwy. W pierwszych trzech miesiącach br. koncentrowaliśmy się na zachowaniu właściwej równowagi pomiędzy kreowaniem wartości i ochroną zyskowności. To działanie się opłaciło. Sprzedaż utrzymuje tendencję wzrostową, a zysk pozostaje na zadowalającym poziomie. Wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 2% to głównie efekt zwiększenia cen we wszystkich jednostkach biznesowych oraz udoskonalenia portfolio naszych rozwiązań produktowych, pomimo niższego wolumenu dostaw. Odnotowaliśmy też obniżkę zysku EBIT, utrzymując jednocześnie – w siódmym kwartale z rzędu – dwucyfrowy wynik marży zysku operacyjnego EBIT”.
Wyniosła ona w omawianym okresie 12,3% (przy 14,3% przed rokiem), z kolei zysk operacyjny EBIT wyniósł w pierwszych trzech miesiącach br. 324 mln euro (przy 369 mln euro przed rokiem). Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zamknęły się w 1. kwartale br. kwotą 223 mln euro (94 mln euro po uwzględnieniu działań inwestycyjnych). Stosunek długu netto do zysku EBITDA zwiększył się do 1,7; natomiast wskaźnik rentowności inwestycji z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniósł w 1. kwartale br. 14% (strategicznym celem spółki było 13%).

Jak podkreśla we wspomnianym komunikacie Karl-Henrik Sundström, w czterech z pięciu jej jednostek biznesowych Stora Enso odnotowała historyczne dla 1. kwartału wyniki: „Działy Packaging Solutions i Biomaterials odnotowały rekordowe przychody ze sprzedaży, natomiast Wood Products i Paper – rekordowe zyski. Z satysfakcją przyjmujemy też efekty stopniowej podwyżki cen naszych produktów, oferowanych przez dział Consumer Board”.
Stora Enso kontynuuje prace związane z projektami mającymi przekształcić spółkę w przedsiębiorstwo proekologiczne, bazujące na surowcach odnawialnych. Niedawna inwestycja w zakładach w Hylte ma umożliwić produkcję wyrobów z włókien formowanych, a przy tym w pełni proekologicznych. „Są one odnawialne, odzyskiwalne i biodegradowalne, a przy tym nie zawierają tworzyw sztucznych – podkreśla Karl-Henrik Sundström. – W pierwszym kwartale br. na rynku pojawiły się też premierowe, komercyjnie dostępne elementy wykonane z drewna typu CLT (Cross Laminated Tmiber), produkowane w zakładach w Gruvön. Magazynują one dwutlenek węgla i zastępują materiały budowlane bazujące na paliwach kopalnych, dzięki czemu stanowią optymalne rozwiązanie w kontekście zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskich”.

Kontynuując wątek proekologiczności, Karl-Henrik Sundström podkreśla wyemitowanie przez Stora Enso pierwszych w jej historii tzw. Zielonych Obligacji, które posłużą do sfinansowania transakcji zakupu Bergvik Skog. Firma planuje sfinalizować ten projekt w 2. kwartale br. Decyzja o potencjalnej konwersji papierów dłużnych ma zostać podjęta przez Radę Dyrektorów w 1. połowie tego roku, po zakończeniu niezbędnego procesu negocjacyjnego.
CEO firmy Stora Enso wskazuje również na konieczność wspierania inicjatyw zmierzających do wyeliminowania bądź ograniczenia ilości tworzyw sztucznych generowanych i wykorzystywanych w światowej gospodarce: „W związku z tym przystąpiliśmy do Globalnego Zobowiązania do Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi, którego celem jest ograniczanie i eliminowanie – już u źródeł ich powstawania – odpadów plastikowych oraz związanych z nimi zanieczyszczeń. Kieruje nim Fundacja Ellen MacArthur, przy współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie da się ukryć, że poczyniliśmy tym samym duży postęp w naszych działaniach, związanych z szeroko rozumianą bioekonomią”.

Na zakończenie Karl-Henrik Sundström dodaje: „Jestem niezwykle dumny, że Stora Enso uzyskała najwyższy wynik w niedawnym raporcie nt. zróżnicowania prowadzonej przez firmy działalności, ogłoszonym w Finlandii. Wierzymy, że wzmacnia ono innowacyjność i podnosi konkurencyjność. Będziemy dążyć do tego, by ta filozofia znalazła swoje odzwierciedlenie we wszystkich obszarach, w których jesteśmy obecni”.
Tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają” – podsumowuje CEO Stora Enso. (PAI)

 

 

Kategorie: Poligrafia
Tagi: Stora Enso