W Impulsie znajdziecie pedagogikę na najwyższym poziomie

Przegląd

Krakowska Oficyna Wydawnicza IMPULS nie zwalnia tempa. Proponuje kolejne nowości tytułowe z dziedziny pedagogiki niepełnosprawnych.

Premiery Impulsu – niepełnosprawność

Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością
Iwona Myśliwczyk

Uznanie
                         dorosłości człowieka z
                         niepełnosprawnością

Inspiracją do napisania tej książki była przede wszystkim chęć poznania i zrozumienia dorosłości osób o niepełnej sprawności intelektualnej, która jest lub nie jest uznana przez rodzinę, specjalistów, pracowników instytucji i innych grup środowiska społecznego. Autorka chciała zobaczyć, jak osoby te rozumieją, definiują, doświadczają uznania/deficytu uznania własnej dorosłości. Zrozumieć świat dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną to poznać ich osobowość, marzenia, zainteresowania oraz problemy dnia codziennego, będące konsekwencją niepełnosprawności, ale przede wszystkim postaw społecznych konstruowanych w wyniku braku akceptacji dla tego, co „inne”…

Polecamy naszą nowość

Premiery Impulsu – pedagogika

Animacja społeczno-kulturalna współczesne wyzwania
Młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury 

Mariusz Cichosz, Monika Lewicka i Aldona Molesztal

Animacja
                          społeczno-kulturalna
                          współczesne
                          wyzwania

Autorzy tej monografii starali się podejść do tematyki dość szeroko, rekonstruując zagadnienie animacji społeczno-kulturalnej w tradycji pedagogiki kultury czy edukacji humanistycznej, jak również wskazując na osiągnięcia i rozstrzygnięcia, jakie w tym zakresie wypracowano w pedagogice społecznej. Kierunki tych poszukiwań i rekonstrukcji zostały zawarte w rozdziale pierwszym. Jeśli zaś chodzi o podejmowane i realizowane dziś działania wychowawcze i animacyjne związane z kulturą, szczególnie w kontekście ich współczesnych przemian i wyzwań, uwzględniono w książce dwa wątki takich uwarunkowań – w odniesieniu do młodzieży i seniorów. Te dwa biegunowo różne i odmienne obszary oddziaływań wydają się szczególnie wrażliwe i podatne na zmiany kulturowe i w rezultacie niosą zapotrzebowanie na specyficzną praktykę wychowawczo-animacyjną. Stanowią więc tym samym szczególne wyzwanie dla współczesności…

Polecamy nowość w Impulsie

Premiery 2019

Edukacja małego dziecka. Tom 14 Konteksty społeczne i międzykulturowe
Urszula Szuścik, Ewa Ogrodzka-Mazur i Anna Szafrańska

Edukacja małego
                          dziecka. Tom 14Tom 14 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Konteksty społeczne i międzykulturowe, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka. Kontekstom społecznym i międzykulturowym oraz tendencjom i problemom edukacji małego dziecka poświęcone są opracowania zamieszczone w tej publikacji. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.
Prezentowany tom składa się z dwóch części. W pierwszej, noszącej tytuł Społeczne konteksty dziecka i dzieciństwa – propozycje teoretyczne i rozwiązania praktyczne, autorzy zwracają uwagę m.in. na potrzebę opracowania metodologii badań nad dzieciństwem.

Polecamy naszą kolejną nowości

Wznowienie mutyzmu

Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia 
Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Renata Szot i Katarzyna Szyszka

Mutyzm wybiórczy

Problematyka komunikacji i mowy (zarówno elementów werbalnych, jak i niewerbalnych) w kontekście ich istoty, rozwoju, doskonalenia, mechanizmów funkcjonowania stanowi ważny i niewątpliwie aktualny problem wielu dyscyplin wiedzy o człowieku, szczególnie logopedii i pedagogiki specjalnej. Istniejące powiązania pomiędzy rozwojem komunikacji i rozwojem psychoemocjonalnym, społecznym, sukcesem edukacyjnym w czasie kształcenia instytucjonalnego, a także samorealizacją czy autonomią osobową w sytuacji dziecka z mutyzmem są niezwykle istotne nie tylko w wymiarze teoretycznym, lecz także praktycznym. […]

Niniejsza publikacja może posłużyć jako praktyczna pomoc dla wszystkich osób zajmujących się mutyzmem : nauczycieli, pedagogów, logopedów, a także rodziców dzieci z mutyzmem. Przybliża tematykę trudności komunikacyjnych dzieci z mutyzmem oraz możliwości organizacji i realizacji specjalistycznego wsparcia logopedycznego, medycznego, psychopedagogicznego dla dzieci z tym zaburzeniem.

Polecamy 4 wydanie 2019 Mutyzmu wybiórczego w Impulsie

Bestsellery edukacyjne Impuls za styczeń/luty 2019. Najlepsza 10.tka miesiąca 
 Bestsellery edukacyjne ImpulsPoniżej przedstawiamy nasze bestsellerowe publikacje za miesiąc styczeń i luty 2019 r. – tytuły drukowane i wznawiane, których popularność zaskoczyła nawet nas, stanowiące świetny przykład na to, że dobrze przygotowana książka zawsze znajdzie swojego odbiorcę. I choć poszczególne publikacje zdobyły liczne wyróżnienia na konkursach literackich i branżowych, to nas jednak najbardziej cieszy zadowolenie czytelników, którego wciąż nam za mało…

W styczniu 2019 naszą najpopularniejszą książką została topowa publikacja Impulsu śpiewnik Katarzyny Jasieńskiej-Zachwatowicz Co babcia i dziadek śpiewali… bez dwóch zdań to nasza TOP 1 w niemalże każdym notowaniu. Brawo!

Zapraszamy do naszych książek, autorów, do nas!  A czy Ty znasz już te książki?

Poznajcie nasze najlepsze książki m-ca

 

 

 

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls