„Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki”

„Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki”

Przegląd

Właśnie ukazał się w formie elektronicznej najnowszy numer rocznika „Ruch Wydawniczy w Liczbach. Tom 66: 2017 periodyki”. Obejmuje dane statystyczne dotyczące gazet i czasopism opublikowanych na terenie Polski w roku 2017.

W aktualnym wydaniu raportu uwzględniono wszystkie gazety i czasopisma, których wydania z 2017 roku Biblioteka Narodowa otrzymała w formie papierowej nie później niż do końca maja 2018. Jak co roku, wyjątek został zrobiony dla pism pojawiających się najrzadziej, głównie roczników. W ich przy­padku uwzględniono także numery nadesłane po terminie zamknięcia poprzedniej bazy wydania z roku 2016.

Raport  do pobrania w pliku PDF

Kategorie: Rynek Polski