Został powołany Instytut Literatury

Przegląd

Rozpoczął działalność Instytut Literatury – na jego czele stanął p.o. dyrektora Józef Maria Ruszar. Powołanie odebrał z rąk wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego.

Utworzenie nowej narodowej instytucji kultury jest według MKiDN odpowiedzią na głosy twórców wskazujące potrzebę instytucjonalizacji wsparcia środowiska współczesnych polskich literatów – zwłaszcza autorów dzieł niekomercyjnych, a posiadających wysoką wartość artystyczną i kulturotwórczą.

Instytut powstał w celu „realizacji niezaadresowanych dotychczas potrzeb w zakresie mecenatu państwa nad twórcami w dziedzinie literatury współczesnej, badań literaturoznawczych oraz krytyki literackiej”.

W komunikacie MKiDN czytamy, że „Podczas spotkań środowisk twórczych i ekspertów mających miejsce w trakcie odbywającej się w latach 2017-2018 Ogólnopolskiej Konferencji Kultury dostrzeżona i wyartykułowana została potrzeba instytucjonalizacji i wsparcia środowiska współczesnych polskich literatów – zwłaszcza autorów dzieł niekomercyjnych, a posiadających wysoką wartość artystyczną i kulturotwórczą. Instytut wspierać będzie środowiska twórcze, badawcze i krytyczne” .

Instytut ma być dopełnieniem działalności  Instytutu Książki, w żadnym razie jego konkurencją.

 

źródło: MKiDN

 

Kategorie: Instytucje