Dopiero po 4 latach od powstania naszego obiektu, miasto uchwaliło plan miejscowy dla tego terenu

24 stycznia 2019 r. w EXPO Kraków odbyło się spotkanie przedstawicieli Targów w Krakowie – organizatora Międzynarodowych Targów Książki® w Krakowie – z wydawcami oraz przedstawicielami środowisk literackich, m.in. Polskiej Izby Książki, Stowarzyszenia Unia Literacka, Polskiego Związku Bibliotek, Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. W trakcie rozmów podsumowano ubiegłoroczną odsłonę imprezy oraz dyskutowano na temat pomysłów i rozwiązań, które mogą ulepszyć kolejne edycje imprezy.

W pierwszej części spotkania, Grażyna Grabowska – Prezes Zarządu Targów w Krakowie zaprezentowała szereg wdrażanych sukcesywnie od kilku lat zmian, które pozytywnie wpłynęły na ogólny odbiór wydarzenia, w tym usprawnienia wprowadzone w 2018 roku.

– Zwiększyliśmy powierzchnię wystawienniczą aż o 1000m2, dzięki czemu poszerzyliśmy główne korytarze i zbudowaliśmy dodatkowe; stworzyliśmy również więcej miejsca na spotkania z autorami i kawiarnie. Przeorganizowaliśmy szatnie, zagwarantowaliśmy gościom Strefę Relaksu oraz umieściliśmy aż 6 punktów informacyjnych na terenie EXPO Kraków. Po raz pierwszy wprowadziliśmy również rejestrację grup szkolnych na konkretne godziny, co pozwoliło lepiej rozłożyć w czasie ich przyjazd. – podsumowała Grażyna Grabowska.

Omówiono również kwestie dotyczące rozwiązań komunikacyjnych, które mogą wpłynąć na rozbudowę układu drogowego w okolicy. Szczegóły na ten temat przedstawił Paweł Nikliński, wiceprezes Zarządu Targów w Krakowie:
– Dopiero po 4 latach od powstania naszego obiektu, miasto uchwaliło plan miejscowy dla tego terenu. 9 maja 2018 r. przyjęto plan, który zakłada przebudowę trzech węzłów komunikacyjnych. Deweloper powstającego w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego zobowiązany jest do budowy ronda na skrzyżowaniu drogi Centralnej i Sołtysowskiej oraz poszerzenia wjazdu z ul. Centralnej w Nowohucką. Z kolei inwestor budujący centrum handlowe przy ul. Galicyjskiej jest zobowiązany do jej przedłużenia do ul. Ciepłowniczej, w konsekwencji czego ul. Galicyjska będzie miała z obu stron połączenie z ul. Nowohucką (ul. Galicyjska nie będzie już ulicą „ślepą”).

Druga część spotkania – dyskusja z wydawcami – zaowocowała ciekawymi wnioskami na przyszłość. Bogdan Szymanik, Dyrektor Generalny Wydawnictwa BOSZ wyszedł z propozycją wystosowania w imieniu wystawców petycji do władz miasta w kwestii rozwiązań komunikacyjnych.
Zwrócono uwagę na zbyt mocne nagłośnienie, jakie na swoich stoiskach stosują niektórzy wystawcy oraz na ofertę, z jaką przyjeżdżają na targi, nie zawsze zbieżną z tematem targów. Organizator zobowiązał się do wprowadzenia do regulaminu targów zmian: zmniejszenia dopuszczalnej głośności oraz bardziej restrykcyjnego przestrzegania rodzaju prezentowanej oferty. Ponadto, wydarzenia odbywające się w Saloniku Literackim będą bardziej promowane oraz transmitowane na ekranach.

Podkreślono także konieczność jeszcze lepszej wymiany informacji między wystawcami a organizatorem. Szczególnie w kontekście organizowanych spotkań z autorami: zarówno w salach jak i na stoiskach. Kluczowe jest równomierne ich rozkładanie w czasie przez wydawców, by spotkania z najbardziej poczytnymi autorami nie były organizowane w tym samym czasie na sąsiadujących ze sobą stoiskach. Organizator zachęcał do przeprowadzania takich spotkań w Saloniku Literackim lub w salach seminaryjnych, w bardziej komfortowych dla autora i czytelników warunkach. Podkreślono rolę wydawcy, który ma największy wpływ na całokształt takiego spotkania. Przedstawiciele Wydawnictwa Burda Książki opowiedzieli o swoich doświadczeniach w organizacji podczas Targów spotkań, które gromadzą rekordową liczbę uczestników: limitowali wejścia na spotkanie z Anną Lewandowską (zaproszenia były rozdawane na stoisku, m.in. dla osób, które zakupiły książkę Anny Lewandowskiej). W ten sposób uniknięto nadmiernej kolejki oraz rozczarowania czytelników, którym autorka nie zdążyłaby podpisać książki.

Ustalono także, że przy organizacji kolejnych edycji nacisk zostanie położony na działania informacyjne dotyczące kwestii organizacyjnych, by ułatwić Zwiedzającym poruszanie się po obiekcie. Będzie to możliwe dzięki wspólnej pracy Targów w Krakowie oaz wydawców. Obietnice wsparcia i wspólnego informowania czytelników, które padły podczas spotkania, zwiększają szanse skutecznego dotarcia do maksymalnej liczby odbiorców.

Ostatnim punktem programu była prezentacja trzech aranżacji stoiska targowego o powierzchni 12 m kw., tak aby było maksymalnie przyjazne czytelnikom. Stoiska zbudowano na środku hali, w której odbywają się targi. Ta część spotkania wywarła na uczestnikach bardzo duże wrażenie – większość osób mimo iż bierze udział w targach od lat, nie miała okazji zobaczyć kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych wolnej, gotowej do swobodnej aranżacji przestrzeni. Warto podkreślić, że EXPO Kraków jest jedynym obiektem w Małopolsce, który powstał specjalnie z myślą o organizacji targów: przemysłowych, branżowych jak i konsumenckich, mogących zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy gości, np. fanów czytania!

Kategorie: Targi krajowe