Inauguracja Kwartalnika Kulturalnego NAPIS

Inauguracja Kwartalnika Kulturalnego NAPIS

Przegląd

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza na konferencję prasową
z okazji Inauguracji Kwartalnika Kulturalnego NAPIS
12 grudnia (środa), g. 13.30, Big Book Cafe, ul. J. Dąbrowskiego 81, Warszawa

W konferencji udział wezmą:

Wanda Zwinogrodzka – Podsekretarz Stanu, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr hab. Wojciech Kudyba – Redaktor Serii Biblioteki Kwartalnika Napis

prof. dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski – UKSW, Przewodniczący Rady Programowej

dr Józef Maria Ruszar, Redaktor Naczelny Kwartalnika Kulturalnego NAPIS

dr Daniel Cichy – Dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Misją Kwartalnika jest promowanie wartościowych utworów literackich i innych dzieł kultury oraz umożliwienie uzyskiwanie dochodów przez twórców niekomercyjnych. Celem projektu jest poszerzanie kręgu wyrobionych literacko czytelników oraz przeciwdziałanie komercjalizacji literatury i sztuki. Projekt jest jednym z praktycznych sposobów mecenatu państwa w dziedzinie kultury. Ważnym elementem strategii działania Kwartalnika jest bezpłatne dostarczanie publikacji (Kwartalnik oraz Biblioteka „Napisu”) do bibliotek szkolnych (licea) oraz uczelnianych.

Prosimy o potwierdzenie obecności: e-mail: pijar@pijar.info.pl, tel.: +48 692 961 137

***

Wieczór poetycko-prozatorski Inaugurujący Kwartalnik Kulturalny NAPIS

12 grudnia 2018 (środa), godz. 19.00
Miejsce – Big Book Cafe
ul. Jarosława Dąbrowskiego 81

Prowadzenie: dr Józef Maria Ruszar
Aktorzy: Lidia Sadowa, Andrzej Mastalerz, Maksymilian Rogacki
W programie: recytacja utworów pisarzy z pierwszego numeru Kwartalnika m.in. Jana Polkowskiego, Edwarda Pasewicza, Małgorzaty Lebdy.
Wydarzenie otwarte.

Wydawca Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kategorie: Wydarzenia