Bestsellery Oficyny „Impuls” najlepsza 10tka październik br.

Przegląd

Poniżej przedstawiamy nasze bestsellerowe publikacje za miesiąc październik 2018 r. – tytuły drukowane i wznawiane, których popularność zaskoczyła nawet nas, stanowiące świetny przykład na to, że dobrze przygotowana książka zawsze znajdzie swojego odbiorcę. I choć poszczególne publikacje zdobyły liczne wyróżnienia na konkursach literackich i branżowych, to nas jednak najbardziej cieszy zadowolenie czytelników, którego wciąż nam za mało………

W mijającym okresie naszą najpopularniejszą książką została seria zeszytów logopedycznych pt. Materiały wyrazowo-obrazkowe do utrwalania poprawnej wymowy głosek… KOMPLET 10 zeszytów autorstwa Grażyny Krzysztoszek i Małgorzaty Piszczek. W 10 zeszytach autorki zgromadziły następujące głoski: ś, ź, ć, dź – s, z, c, dz, – sz, ż, cz, dż, – dentalizowanych, – l, r, – k, ki, g, gi, – p, pi, b, bi, – t, d, m, mi, n, ni (ń), -f, fi, w, wi, ł, ch (h), – a, o, e, i, y, ą, ę.

Brawo!

Zapraszamy do naszych książek, autorów, do nas!
A czy Ty znasz już te książki?

1. Materiały wyrazowo – obrazkowe do poprawnej wymowy głosek (komplet)
Grażyna Krzysztoszek i Małgorzata Piszczek

Język skacze buzia dmucha. Ćwiczenia logopedyczne dla maluch Aleksandra Sadowska-Krajewska

Pozycja obowiązkowa dla wszystkich logopedów. Seria dziewięciu zeszytów to dla wielu terapeutów podstawa współpracy z dziećmi z zaburzeniami mowy. Umożliwia naukę przez przyjemną i nieuciążliwą dla maluchów zabawę. I przynosi efekty…

Sprawdź nas

poleca Impuls

2. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka
Małgorzata Miksza

Kwestionariusz badania mowy
W założeniu autorki publikacja powstała w celu wyjaśnienia przesłania pedagogicznego Montessori i obecnych w nim terminów, np. metoda, prawa rozwojowe i wiążące sięz nimi: polaryzacja uwagi czy wrażliwe fazy. Terminy te tworzą konstrukcję teorii wychowania w duchu Montessori i zostały opisane z podaniem konkretnych przykładów, co czyni publikację niezwykle przystępną. Plusem są także sugestywne zdjęcia dzieci w trakcie pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi, które pomagają zobrazować wybrane zagadnienia…

Sprawdź nas

poleca Impuls

3. AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?
Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz i Lucyna Mikosza

AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?

Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy. Z pozycji praktyków, Autorki dzielą się również swoimi przemyśleniami na temat trudności związanych z diagnozowaniem i opisem afazji…

 

Sprawdź nas

poleca Impuls

4. Skarbiec nauczyciela-terapeuty
Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska

SKARBIEC

Chcąc zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania zarówno dziecka, jak i środowiska, autorki zgromadziły materiały, które mogą być pomocne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze ogólnorozwojowym, stymulacyjnym, korekcyjnym lub kompensacyjnym.
Opracowanie obejmuje szeroko pojętą pracę terapeutyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym. W pierwszej części książki znajdują się materiały, przy pomocy których można przeprowadzić wstępną diagnozę dziecka. Druga część opracowania zawiera przykładowe opisy przypadków oraz programy terapeutyczne dostosowane do określonego przez terapeutę poziomu…

Sprawdź nas

poleca Impuls

 

5. Dziennik innych zajęć specjalistycznych
Anna Franczyk

Dziennik zajęć
Dziennik przygotowany jest w formacie A4 ze skrzydełkiem na którym wpisujemy imiona i nazwisko objętości 140 stron na których do Państwa wykorzystania są opracowane: tygodniowy rozkład zajęć, informacje o wychowankach, wykaz obecności dzieci na zajęciach, plan pracy, podstawa zakwalifikowania na zajęcia (diagnoza), indywidualny program terapii, analiza postępów dziecka, zalecenia do dalszej pracy, realizacja programu zajęć, kontakty z rodzicami, nauczycielami, poradniami specjalistycznymi, inne, hospitacje, uwagi i notatki…

 

Sprawdź nas

poleca Impuls

 

6. Szkoła gry na fortepianie
Mieczysław Fryc

Szkoła gry na fortepianie

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę gry na fortepianie. Oparty jest na programie nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dla szkół muzycznych I st. Odpowiednie ukształtowanie zawartych w nim problemów, pozwoli w możliwie szybkim tempie opanować zamieszczony materiał, w tym – podstawowe zasady muzyki.

Podręcznik ten został tak opracowany, aby przeciętnie zdolny uczeń mógł zrealizować zawarty w nim materiał tak szybko, jak to możliwe, pod warunkiem, że będzieprzestrzegał dyscypliny grania. ..

Sprawdź nas

poleca Impuls

 

7. Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych Klasy I
Małgorzata Chowaniec

Materiał

Zeszyt ćwiczeń zgodny jest z programem nauczania oraz kształcenia słuchu i rytmiki w klasie I. Wewnątrz znajdują się znaki muzyczne do wypełniania przez dzieci, pełny zakres określeń teoretycznych i muzycznych obowiązującego programu nauczania, propozycje różnych form realizacji ćwiczeń melodyczno-rytmicznych, a także – w atrakcyjnej formie – zbiór dyktand melodycznych, rytmicznych, trójdźwiękowych i interwałowych. Całość dopełniają muzyczne rebusy i krzyżówki…

 

Sprawdź nas

poleca Impuls

 

8. Rusz się człowieku kl. II: Obudowa metodyczna programu wychowania
fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasa II szkoły podstawowej
Urszula Kierczak

Rusz się człowieku kl. II: Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasa II szkoły podstawowej Oddajemy w Państwa ręce drugą część cyklu poradników dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, stanowiących obudowę metodyczną programu wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej „Rusz się człowieku”. Tym razem jest to materiał przeznaczony dla klasy II.

Prezentowane scenariusze zajęć stanowią zwartą całość, mogą być jednak realizowane jako pojedyncze lekcje lub stanowić inspirację do budowy własnych pomysłów. Nauczyciel może w dowolny sposób zmieniać kolejność zajęć lub ich układ, dostosowując treści do tematów z innych edukacji.

Sprawdź nas

poleca Impuls

 

9. Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju edukacji
Anna Mróz

Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju edukacji

Książka składa się z czterech rozdziałów oraz końcowych wniosków i rekomendacji. Pierwszy rozdział poświęciłam zagadnieniom dotyczącym edukacji w kontekście wyzwań współczesnego świata. Omówiłam w nim technologiczne uwarunkowania obserwowanych obecnie przemian społecznych, scharakteryzowałam koncepcję rozwoju zrównoważonego, rozumianego jako przeciwwaga dla niekontrolowanej globalizacji. Ponadto przytoczyłam używane w literaturze naukowej definicje harmonijnego rozwoju jednostki, który jest koniecznym warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Ostatni podrozdział dotyczy zagadnień związanych z edukacją w społeczeństwie globalnej informacji…

Sprawdź nas

poleca Impuls

 

 

10. Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali
Katarzyna Jasieńska-Zachwatowicz

Co babcia

Absolutny hit! Na książkę składa się kilkadziesiąt piosenek wzbogaconych pięknymi ilustracjami oraz dwie płyty CD, z podkładem muzycznym do śpiewania karaoke oraz nagrania zrealizowane przez wybitnych wykonawców z p. Katarzyną Zachwatowicz-Jasieńską na czele. To tylko część atutów. Książka zawiera piosenki towarzyszące młodości naszych dziadków m.in.: Kółko graniaste, Wlazł kotek na płotek, Jadą jadą misie, Krakowiaczek jeden, Bajka iskierki, Mam chusteczkę haftowaną. To doskonały sposób na wspólnie spędzony czas z dzieckiem i zapoznanie go z piękna polską tradycją…

Sprawdź nas

poleca Impuls

Oficyna Wydawnicza “Impuls” potwierdziła swoją pozycję wśród wydawców książki naukowej i akademickiej, publikując wile nowych tytułów, docierając do licznej rzeszy wymagających czytelników: pedagogów, terapeutów, rodziców itd. Nasze książki zdobyły też liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno branżowe, jak i czytelnicze.
W minionym roku wprowadziliśmy również na rynek ponad sto książek elektronicznych w najpopularniejszych formatach ePub i Mobi (w swojej księgarni internetowej).

Autorzy najnowszych publikacji podejmują problemy niezwykle ważne i wymagające pogłębionej refleksji. Wiele nowości porusza tematy aktualne i istotne, a także otwiera nowe drogi do dyskusji nad poszczególnymi zjawiskami. Przykładem są wyjątkowe serie naukowe. Pierwszą – Pedagogika Nauce i Praktyce składającą się już z 16 podręczników – tworzą trzy podręczniki autorstwa znakomitych pedagogów: prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego, prof. Iwona Chrzanowska, prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Wiesław Ambrozik i innych. Druga seria – Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki – składa się z sześciu naukowych publikacji przygotowanych pod redakcją naukową prof. Marii Dudzikowej.

poleca Impulspoleca Impuls

Kategorie: Bestsellery
Tagi: Impuls