Sąd wydał postanowienie ws. spółki zależnej Merlin Group

Sąd wydał postanowienie ws. spółki zależnej Merlin Group

Przegląd

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż 24 października br. Sędzia-Komisarz wydał postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zawarcia układu spółki zależnej od Merlin Group – Magus S.A. w upadłości układowej.

W komunikacie czytamy, że za przyjęciem układu głosowało 243 wierzycieli (tj. około 69% głosów) reprezentujących 35 388 655,53 zł (tj. około 77% kapitału).

Na mocy przyjętego układu nastąpi redukcja łącznej wartości zobowiązań Spółki Zależnej wobec wierzycieli z kwoty 50,6 mln zł do kwoty 14,7 mln zł, przy założeniu, że nieruchomości Spółki Zależnej zabezpieczone hipotecznie na rzecz wierzyciela Alior Bank S.A., zostaną przekazane spółkom wskazanym przez Alior Bank S.A.

Kwota zredukowanych wierzytelności, zgodnie z treścią zawartego układu będzie spłacana w pięciu rocznych ratach, płatnych na koniec pierwszego kwartału każdego roku, począwszy od końca pierwszego kwartału 2019 roku.

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Merlin