Prezes Garmond Press chce komisji śledczej ds prywatyzacji Ruchu

Prezes Garmond Press chce komisji śledczej ds prywatyzacji Ruchu

Przegląd

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu poruszano sytuację na rynku kolportażu prasy. Oprócz posłów zaproszono na spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Kultury, Izby Wydawców Prasy oraz wydawców.

Obecny na sali – jako jedyny spośród dystrybutorów prasy – prezes Garmond Press, Jerzy Szmid stwierdził, że „nie jest tak, że sytuacja związana z Ruchem jest tożsama z kryzysem na rynku”. – To najważniejsze, co chciałem uświadomić, to fałszywa teza. Sytuacja związana z Ruchem to wyłącznie nieudolne, nierzetelne zarządzanie tą firmą. Firma Ruch została sprywatyzowana w 2010 roku. Już w 2011 roku faktycznie wyprowadzono środki pieniężne w wysokości 204 mln zł za granicę do spółki, która miała kapitał w wysokości 18 tys. euro, co oczywiście niewiele zmienia, bo kupiono obligacje spółki, która nie prowadziła działalności gospodarczej i nie miała żadnej szansy spłacić tych papierów dłużnych – powiedział Szmid. Dodał, że w latach 2010-2016 sprzedano niemal wszystkie nieruchomości Ruchu za kwotę ponad 400 mln zł.

Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/szef-garmond-press-chce-komisji-sledczej-ds-prywatyzacji-ruchu-500-plus-dla-kioskarza-to-fantasmagoria

Kategorie: Rynek Polski