Sejm uchwalił ustawę o zbiorowym zarządzaniu

Przegląd

15 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Tym samym zakończył się parlamentarny etap procesu legislacyjnego, a ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta RP. Nowy akt prawny stanowi kompleksową regulację systemu zbiorowego zarządzania w Polsce, określającą nowe zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania.

Nowy akt prawny stanowi kompleksową regulację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce, określającą nowe zasady funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania. Zmiany dotyczą w szczególności zapewnienia przejrzystości działań ozz oraz odpowiedzialności wobec ich członków i podmiotów uprawnionych, co ma prowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania zainkasowanymi środkami. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

 

za MKIDN

Kategorie: Prawo autorskie
Tagi: MKiDN