Korzystanie z zasobów Internetu podczas pisania prac dyplomowych

Przegląd

Książka „Dyplom z Internetu”  została napisana z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby napisać swoje prace zaliczeniowe bazując w przeważającej mierze na zasobach internetowych, a jednocześnie nie narażać się na oskarżenia o „pójście na łatwiznę” i pisanie pracy „po najmniejszej linii oporu”. Autorzy udowadniają, że w Internecie (to znaczy bez wychodzenia z domu), znaleźć można wiele wartościowych opracowań i materiałów źródłowych. Tradycyjne biblioteki są co prawda nadal ważnym źródłem informacji naukowej, ale nawet i one współcześnie wiele swoich zasobów udostępniają w Internecie. W ostateczności przez Internet można zamówić w nich drukowane pozycje książkowe, które w określonym miejscu i czasie czekają na odbiór.

Czytelnik w niniejszej książce znajdzie odpowiedź m.in. na następujące pytania:

– W jaki sposób korzystać z Internetu pisząc swoją pracę dyplomową?

– Na które strony WWW zajrzeć szukając wartościowych źródeł i opracowań?

– W jaki sposób cytować pozyskany materiał?

 

Czytelnik zyska ponadto cenną wiedzę na temat prawnych i moralnych aspektów korzystania z Internetu w procesie pozyskiwania materiałów do swo­jej pracy dyplomowej. Dzięki lekturze tej książki nie będzie on bezradny wobec (krępujących) pytań o skalę i sposób wykorzystania publikacji umieszczo­nych w Internecie.

Autorzy niniejszego opracowania doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że liczne grono piszących prace naukowe nie ma możliwości spędzania wielu godzin w bibliotece, a koszt zakupu poszczególnych książek i czasopism przekracza ich możliwości finansowe. Do nich zatem w pierwszej kolejności adresowana jest niniejsza publikacja. Uczmy się mądrze korzystać z Internetu.

 

„Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? (wyd. IV)”

Autorzy: Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski

ISBN: 978-83-8102-034-3

Wydawnictwo CeDeWu

www.cedewu.pl

Tagi: CeDeWu