Pomorska Nagroda Literacka za rok 2017

Pomorska Nagroda Literacka za rok 2017

Przegląd

Pomorską Nagrodę Literacką przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji dzieła nie ma znaczenia. – czytamy na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, współorganizatora Nagrody.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny,
Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe,
Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Zgłoszenia w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, należy wysłać w  terminie do 28 maja 2018 na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

 

więcej szczegółów www.wbpg.org.pl

Kategorie: Nagrody