Kongres Książki, Konferencja o dziedzictwie II RP

Przegląd

Polska Izba Książki zaprasza na Kongres Książki, który odbędzie się dniach 8-9 maja, w gmachach wydziału przy Bednarskiej 2/4 (8 maja) i Nowym Świecie 69 (9 maja).

PROGRAM:

Dzień 1. (8 maja 2018 r.) ul. Bednarska 2/4

Rejestracja 9:00-10:00

Sesja plenarna – sala kolumnowa
Prowadzenie: prof. dr hab. Janusz Adamowski

10:00-10:30
Powitania
dyr. Jacek Miler – Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN
prof. dr. hab. Janusz Adamowski – Dziekan WDIB UW
Jacek Kuśmierczyk – Kanclerz PBKG
dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej
dr hab. prof. UW Jacek Puchalski – Kierownik Katedry Książki i Historii Mediów WDIB UW
dr Mikołaj Ochmański – Prezes Zarządu PTB OW
10:30-10:50
Dyr. Miler, Jacek
Restytucja dóbr kultury po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i po II wojnie światowej.
10:50-11:10
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski), red. nacz. Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki KSIĄŻKI)
Polski rynek książki
11:10-11:30
dr Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa)
Biblioteka Narodowa powoływana trzy razy
11:30-11:50
prof. UW dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
Bibliotekarstwo polskie od zaborów do II Rzeczypospolitej – przegląd badań
11:50-12:100
dr hab. Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński)
Rola książki i jej instytucji w podtrzymaniu więzi międzyzaborowych w II połowie XIX wieku
12:10-12:30
dr hab. Robert Kotowski (Uniwersytet Warszawski)
O służeniu prawdzie – czyli rola muzeów w Polsce u progu niepodległości
12:30-13:00
Przerwa kawowa

Sesja plenarna – sala kolumnowa
Prowadzenie: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

13:00-13:20
prof. dr hab. Andrzej Mężyński
Co nam zostało z tych lat? Dziedzictwo bibliotekarskie II RP w PRL
13:20-13:40
prof. dr hab. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski)
Dziedzictwo Niepodległości w piśmiennictwie emigracyjnym
13:40-14:00
prof. dr hab. Oskar Czarnik
Polska wytwórczość książkowa na obczyźnie w latach 1939-1950. Obraz statystyczny i geograficzny
14:00-14:20
dr hab., prof. nadzw. Ryszard Nowicki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Ochrona dziedzictwa piśmienniczego II Rzeczypospolitej po II wojnie światowej
14:20-14:40
prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Polska Akademia Nauk)
Reitnterpretacja tradycji II RP jako element ideologizacji polityki wobec książki w Polsce lat 1944-1956
14:40-15:00
dr hab., prof. nadzw. Zdzisław Gębołyś(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Bibliografia kontynuacją polityki innymi środkami, czy też stanem zawieszenia „broni”. Bibliografia śląska na przełomie XIX I XX wieku (do 1945 roku)z polskiej, niemieckiej I czeskiej perspektywy
15:00-15:20
dyskusja

15:20-16:30
Obiad

Kongres Książki
Sala 0.07

 

16:00-18:00
I. Panel Promocja Książki
„Promocja książki w czasach nadmiaru informacji i niedoboru uwagi”
Michał Zając/PBKG
Anna Karczewska, Agencja Kultura
Ewa Pogorzelska-Kalinowska, PBKG
dr Michał Zając, WDiB UW
Przedstawiciel Instytutu Książki

18:00-20:00
II. Panel Wydawnictwa i Dystrybucja
„Od Kolejowej do Narodowego. Blaski i cienie wolnego rynku książki w Polsce. Refleksje na temat prawie 30-lecia”.
Piotr Dobrołęcki, Magazyn Literacki Książki
Jacek Olesiejuk, FK Olesiejuk
Małgorzata Nadziejko, Grupa Cogito
Włodzimierz Albin, prezes PIK, Wolters Kluwer
Grzegorz Majerowicz, wiceprezes PIK, ABE-IPS
Tadeusz Zysk, Zysk i S-ka
dr hab. Marek Tobera, WDiB UW

20:20
BANKIET

Panel 1.
Sala 0.29
Prowadzenie: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

16:30-16:50
prof. dr hab. Wacław Walecki (Uniwersytet Jagielloński)
Ukończona staropolska Elektroniczna Baza Bibliografii Estreicherów (EBBE) jako narzędzie badawcze w humanistyce
16:50-17:10
dr hab. Artur Znajomski(UMCS w Lublinie)
Pokłosie bibliograficzne uroczystości patriotycznych organizowanych na ziemiach polskich w okresie zaborów
17:10-17:30
dr hab. Alicja Matczuk (UMCS w Lublinie)
„Ocalić od zapomnienia” czyli o pracach bibliograficznych w okresie okupacji
17:30-17:50
dr Elżbieta Herden (Uniwersytet Wrocławski)
Trwałość i trwanie. Dorobek bibliografii II Rzeczypospolitej jako polskie dziedzictwo kulturowe
17:50-18:10
dr Dorota Grabowska (Uniwersytet Warszawski)
Ujednolicanie zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych w II Rzeczypospolitej
18:10-18:30
Przerwa kawowa

Panel 1.
Sala 0.29
Prowadzenie: prof. dr hab. Wacław Walecki

18:30-18:50
dr Adam Nowak (Uniwersytet Warszawski)
Warsztat bibliograficzny Bibliografii historii Polski XIX i XX wieku w okresie międzywojennym
18:50-19:10
dr Agnieszka Gołda (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Statystyka księgoznawcza w II Rzeczypospolitej w świetle wypowiedzi teoretycznych
19:10-19:30
dr Tomasz Nastulczyk (Uniwersytet Jagielloński)
Co zostało po zaczytanych edycjach? Zasoby bibliotek lokalnych i zagranicznych jako fundament badań nad polskimi publikacjami masowymi i popularnymi z drugiej połowy XIX stulecia (na przykładzie wybranych publikacji dydaktycznych)
19:30-19:50
mgr Stanisław Siess-Krzyszkowski (Uniwersytet Jagielloński)
Ewangelicki katechizm krakowski wydany przez Macieja Wirzbiętę a katechizmy Stanisława Sudrowskiego i Jana Zygrowskiego
19:50-20:10
dyskusja

20:20
bankiet

Panel 2.
Sala kolumnowa
Prowadzenie: dr hab. Iwona Pugacewicz

16:30-16:50
dr hab. Marcin Chełminiak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Koncepcje geopolityczne na łamach „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”
16:50-17:10
dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska (Uniwersytet Łódzki), dr Małgorzata Bańkowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
„Odnowa”, „Osnowy Literackie”, „Wymiary” (1938-1939): wybory literackie orężem w budowaniu odrodzonej Ojczyzny?
17:10-17:30
dr Ilona Florczak (Uniwersytet Łódzki)
W obronie praw i interesów narodowych – ‘Straż Polska” (1908-1914)
17:30-17:50
dr Marzena Forma (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Prasa jako narzędzie zdobywania władzy przez komunistów. Język artykułów i odezw Wandy Wasilewskiej kierowanych w czasie II wojny światowej do żołnierzy
17:50-18:10
dr Anna Bujko, dr inż. Scholastyka Baran (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Biblioteka Uniwersytecka)
„Przegląd Weterynaryjny” jako wyraz polskiego środowiska naukowego pod zaborami (nie tylko o weterynarii)
18:10-18:30
Przerwa kawowa

Panel 2.
Sala kolumnowa
Prowadzenie: dr Agnieszka Chamera-Nowak

18:30-18:50
dr Katarzyna Zielińska (Uniwersytet Warszawski)
Pokolenie wolności. Postęp i nowoczesność w polskich czasopismach dla dzieci i młodzieży w okresie dwudziestolecia międzywojennego
18:50-19:10
dr Agnieszka Łuszpak (Uniwersytet Wrocławski)
Czasopiśmiennictwo filozoficzne w okresie międzywojennym
19:10-19:30
dr hab. Iwona Pugacewicz (Uniwersytet Warszawski)
Wkład drugiego pokolenia Wielkiej Emigracjiw uprawomocnienie polskiej kultury na Zachodzie
19:30-19:50
dr Katarzyna Seroka (Uniwersytet Warszawski)

Z Honfleur do Lwowa – losy księgozbioru Witolda Kazimierza Czartoryskiego w 20-leciu międzywojennym
19:50-20:10
dyskusja

20:20
bankiet

Panel 3.
Sala 0.30
Prowadzenie: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Nowicki

16:30-16:50
dr hab. Anna Dymmel (UMCS w Lublinie)
Książka historyczna w księgozbiorach ziemiańskich jako narzędzie kształtowania polskiej tożsamości w XIX wieku (na przykładzie ziemiaństwa lubelskiego)
16:50-17:10
dr Joanna Kubicka (Uniwersytet Warszawski)
Uwalnianie wiedzy. Rola książki w procesie demokratyzacji społecznej
17:10-17:30
dr Weronika Pawłowicz (Biblioteka Śląska w Katowicach)
„Chciwiec na wydawnictwa z zakresu przyrodoznawstwa”. Lwowski nauczyciel Jan Smetański i fragment jego kolekcji w Bibliotece Śląskiej w Katowicach
17:30-17:50
dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Rewindykowane dziedzictwo kulturowe w II Rzeczypospolitej
17:50-18:10
dr Agnieszka Fluda-Krokos(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
„Zbiory polskie” Edwarda Chwalewika jako źródło do badań ekslibrisu
18:10-18:30
Przerwa kawowa

Panel 3.
Sala 0.30
Prowadzenie: prof. UW dr hab. Anna Kamler

18:30-18:50
mgr Hanna Łaskarzewska
Losy zbiorów polskich od Wielkiej Wojny do traktatu ryskiego
18:50-19:10
mgr Urszula Grunwald (Archiwum Państwowe w Warszawie)
Restytucja Biblioteki Archiwum Miejskiego w Warszawie i jej znaczenie w kształtowaniu dziedzictwa dokumentacyjnego Warszawy.
19:10-19:30
mgr Jolanta Czerzniewska (Uniwersytet Warszawski)
Kolekcja Stanisława Kostki hrabiego Potockiego w świetle dyskusji nad rewindykacją uniwersyteckiego Gabinetu Rycin z Petersburga w II RP: główne problemy
19:30-19:50
mgr Mariusz Ryś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Zabezpieczenie, ewakuacja i ratowanie dzieł sztuki w okresie kampanii wrześniowej w Warszawie
19:50-20:10
dyskusja

20:20
bankiet

Panel 4.
Sala 0.31
Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Mężyński

16:30-16:50
dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy
Międzywojenni przyjaciele bibliotek wileńskich
16:50-17:10
dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski)
Biblioteki szkolne gimnazjów lwowskich w okresie międzywojennym
17:10-17:30
dr hab., prof. UŁ Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki)
Biblioteki w systemie powiatowej oświaty pozaszkolnej w okresie międzywojennym. Na przykładzie powiatu kaliskiego i tureckiego
17:30-17:50
dr Katarzyna Buczek (Uniwersytet Warszawski)
Nie tylko biblioteka. Dziedzictwo Gimnazjum/Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu w latach II Rzeczypospolitej i obecnie.
17:50-18:10
dr Paweł Redlarski, (Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego)
Kształtowanie tożsamości polskiej w okresie zaborów oraz umacnianie świadomości narodowej w okresie II Rzeczypospolitej na przykładzie Towarzystwa Czytelni Ludowych w powiecie tucholskim.
18:10-18:30
Przerwa kawowa

Panel 4.
Sala 0.31
Prowadzenie: prof. UW dr hab. Jacek Puchalski

18:30-18:50
kand. nauk. LiljaSyrota (Narodowy Uniwersytet we Lwowie im. I. Franko)
Translation and perceptions of editions of Polish writers by the Ukrainian figures of Galicia late XIX – 1939. as an important component of the receiving modernist context.
18:50-19:10
dr Monika Nowakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Księgozbiory prywatne w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w okresie II Rzeczypospolitej
19:10-19:30
mgr Urszula Dragońska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojenny – jego rola i wpływ kulturotwórczy
19:30-19:50
mgr Elżbieta Pieróg (Kancelaria Sejmu – Biblioteka Sejmowa)
Biblioteka Sejmowa w okresie międzywojennym (1919-1939)
19:50-20:10
dyskusja

20:20
bankiet

Panel 5.
Sala 0.40
Prowadzenie: dr hab. Andrzej Kozieł

16:30-16:50
dr hab. Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski)
Krajobraz w służbie patriotyzmu. Czasopisma krajoznawczo-turystyczne jako narzędzie wychowania patriotycznego w II Rzeczypospolitej
16:50-17:10
dr Michał Mazurkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Sportowe fascynacje II Rzeczypospolitej – książka, prasa, film
17:10-17:30
mgr Magdalena Bagińska (Uniwersytet Gdański)
Turystyka i krajoznawstwo jako narzędzia poznawania niepodległej Polski w świetle polskich czasopism kobiecych okresu międzywojennego
17:30-17:50
mgr Klaudia Wakułowska (Polska Akademia Nauk)
Kalendarze galicyjskie jako narzędzie kształtowania dziedzictwa i tożsamości narodu polskiego
17:50-18:10
mgr Mateusz Kofin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
„SŁOWO – pismo poświęcone zagadnieniom życia narodowego, a w szczególności sprawom młodego pokolenia” – zapomniany głos warszawskiej młodzieży narodowej
18:10-18:30
Przerwa kawowa

Panel 5. Książka dla dzieci i młodzieży, sport i turystyka
Sala 0.40
Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Kisilowska

18:30-18:50
dr hab., prof. UWr Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski)
Literatura obca dla dzieci i młodzieży w II Rzeczypospolitej
18:50-19:10
dr Grażyna Lewandowicz-Nosal (Biblioteka Narodowa)
Biblioteki publiczne dla dzieci w II Rzeczypospolitej – idee i rzeczywistość
19:10-19:30
dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski)
Motyw wojny w polskich ilustracjach do książek dla dzieci 1918-2018
19:30-19:50
dyskusja

20:20
bankiet

Dzień 2. (9 maja 2018 r.) Nowy Świat 69, III p.

Kongres Książki
Sala: 318

12:00-13:40
III. Panel Książka w Poligrafii
„Rola poligrafii w tworzeniu książki na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Kierunki rozwoju
i nowe perspektywy w najbliższych latach”
Moderatorzy: dr hab. Inż. Wiesław Cetera WDIB UW/ Bartosz Mazurkiewicz, Drukarnia Opolgraf
Mirosław Szewczyk, Drukarnia Opolgraf
dr hab. Inż. Wiesław Cetera, WDiB UW
Ryszard Kobyliński, Müller Martini
Zbigniew Czerwiński, Świat Książki
Seweryn Mrozik, Igepa Polska

13:40-14:00
Uroczyste podsumowanie Kongresu Książki
Jacek Kuśmierczyk, Dariusz Kuźmina: „Potrzeby powstania Gali Bibliomanii” (planowanej na jesień 2018)

Panel. 6
Sala 320
Prowadzenie: prof. dr hab. Rafał Habielski

10:00-10:20
dr hab., prof. UŁ Jacek Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
Jerozolimska „Gazeta Polska” (1941–1947) i jej środowisko. Z dziejów polskiej prasy wychodźczej na Bliskim Wschodzie
10:20-10:40
dr Bogumiła Warząchowska (Uniwersytet Śląski)
„Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” źródłem do badań życia kulturalnego na Górnym Śląsku
10:40-11:00
mgr Elżbieta Nowosielska (Polska Akademia Nauk)
Zaginione czasopisma galicyjskie z lat 1865-1918
11:00-11:20
dr Anna Szwed-Walczak (UMCS w Lublinie)
Wizja Polski niepodległej w „Myśli Polskiej” – organie prasowym Stronnictwa Narodowego na emigracji
11:40-12:00
Kawa

Panel. 6
Sala 320
Prowadzenie: prof. dr hab. Oskar Czarnik

12:00-12:20
dr Kamila Kamińska-Chełminiak (Uniwersytet Warszawski)
Przedwojenni dziennikarze w powojennych realiach nowej rzeczywistości
12:20-12:40
mgr NadzeyaSluka (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)
Naked eye: memoirs and diaries as historical source material for the history of Belarusian periodicals in the Second Polish Republic
12:40-13:00
mgr Barbara Krupa (Stanford University)
Roy Publishers – kontynuacja działalności warszawskiego wydawnictwa „Rój” w Nowym Jorku, 1941-1960
13:00-13:20
dr Mikołaj Ochmański (Uniwersytet Warszawski)
Media społecznościowe – Polacy na wschodzie – promowanie polskości/przywiązanie do polskości [roboczo]
13:20-13:40
dyskusja

13:40-14:00
Podsumowanie całości

Panel. 7
Sala 307
Prowadzenie: dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. nadzw.

10:00-10:20
dr hab. Dariusz Matelski (UAM w Poznaniu)
Rola książki, prasy i bibliotek mniejszości narodowych w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej
10:20-10:40
dr Alicja Maślak-Maciejewska (Uniwersytet Jagielloński)
Biblioteki i czytelnie krakowskich Żydów „postępowych”
10:40-11:00
mgr Anna Łagodzińska-Pietras (Uniwersytet Jagielloński)
Obraz Łodzi na łamach jidyszowego dziennika „Folksblat” (1917-1921)
11:00-11:20
mgr Marlena Bodo (Uniwersytet Jagielloński)
Żydowskie Księgi Pamięci a dziedzictwo II Rzeczypospolitej
11:20-11:40
mgr Monika Biesaga (Uniwersytet Jagielloński)
Żydowskie biblioteki publiczne w II Rzeczypospolitej
11:40-12:00
Kawa

Panel 8.
Sala318
Prowadzący: Prowadzący: dr hab. Robert Kotowski

10:00-10:20
dr hab. Karina Banaszkiewicz (Uniwersytet Śląski)
Filmowe adaptacje literatury jako przestrzeń tożsamości i uniwersum wspólnoty polskiej. Sienkiewicz i inni… w kulturze II RP
10:20-10:40
dr Janusz Lachowski (Biblioteka Narodowa)
Współtwórca kina II Rzeczypospolitej. O Anatolu Sternie
10:40-11:00
dr hab. Maciej Wojtyński (Uniwersytet Warszawski)
Telewizja w Polsce 1918-1953
11:00-11:20
dr Monika Wąsik, dr Piotr Olkusz (Uniwersytet Łódzki)
Teatr jako metafora państwa – „Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich” i „Teatr Ludowy”
11:20-11:40
mgr Anita Zawisza (Uniwersytet Warszawski)
Adolf Dymsza – czy wartość nieskalana? [temat roboczy]
11:40-12:00
Kawa

Panel 8.
Sala 307
Prowadzący: prof. UW dr hab. Wiesław Sonczyk

12:00-12:20
dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Wystawiennictwo i muzealnictwo niepodległościowe w przestrzeni kulturowej Lwowa w okresie II Rzeczypospolitej
12:20-12:40
dr Irena Gruchała (Uniwersytet Jagielloński)
W oczekiwaniu na Niepodległą – działalność kolekcjonerska Heleny Dąbczańskiej
12:40-13:00
mgr lic. rzymski Maciej Zaborski (Uniwersytet Opolski)
„Gość Niedzielny” – polski tygodnik katolicki diecezji katowickiej oraz jego rola w kształtowaniu kultury II Rzeczypospolitej
13:00-13:20
mgr Marlena Rolnik (Uniwersytet Śląski)
Media katolickie jako znak polskości w dwudziestoleciu międzywojennym
13:20-13:40
dyskusja

13:40-14:00
Podsumowanie całości

Panel 9.
Sala 302
Prowadzenie: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

10:00-10:20
prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski)
Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism (1928-1939) w świetle zasobów Archiwum Akt Nowych w Warszawie
10:20-10:40
dr Marta Kacprzak (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
Jak w XIX wieku pisarze staropolscy walczyli o niepodległość – czyli o roli XIX-wiecznych edycji piśmiennictwa politycznego z XVI i XVII wieku w kształtowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego przed 1918 rokiem
10:40-11:00
dr hab. Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski)
Związek Księgarzy Polskich 1945-1950. Dziedzictwo – eksperyment – kres
11:00-11:20
dr Anna Krajewska (Biblioteka Narodowa)
Obraz walk o niepodległość i granice w publikacjach i rękopisach przechowywanych w BN
11:20-11:40
dr Jan Olaszek (Instytut Pamięci Narodowej)
Dziedzictwo II Rzeczypospolitej w publikacjach drugiego obiegu w PRL
11:40-12:00
Kawa

Panel 9.
Sala 302
Prowadzenie: dr hab. Marek Tobera

12:00-12:20
dr Agnieszka Prymak-Sawic (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)
Józef Piłsudski w wydawnictwach lubelskich okresu II Rzeczypospolitej (kreacja – propaganda – legenda)
12:20-12:40
mgr Maria Dutkowska
Działalność edytorska historyków lwowskich w dziedzinie średniowiecznej i nowożytnej historii Kościoła, prawa i sejmików, miast i drukarstwa (po 1918)
12:40-13:00
mgr Agnieszka Wasilewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dziedziczenie polskości w dorobku literackim pisarzy zakazanych przez władze PRL – Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego i Ferdynanda Goetla
13:00-13:20
mgr Krzysztof Kofin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Plagiat Wincentego Rzymowskiego członka Polskiej Akademii Literatury zdemaskowany przez Jana Mosdorfa
13:20-13:40
dyskusja

13:40-14:00
Podsumowanie całości

Kategorie: Wydarzenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.