Zapraszamy na promocję książki Roberta Kłosowicza pt. „Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej”

Przegląd

Udostępnij
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Roberta Kłosowicza pt. „Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej”

W dyskusji towarzyszącej promocji udział wezmą:
dr Joanna Mormul (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej UJ)
oraz Autor

Na początku XXI wieku świat wciąż boryka się z tak poważnymi wyzwaniami, jak skrajne ubóstwo, cywilizacyjny niedorozwój, łamanie praw człowieka, konflikty zbrojne, uchodźstwo, analfabetyzm i epidemie. Problemy te dotykają przede wszystkim około dwóch miliardów ludzi żyjących w mniej więcej czterdziestu państwach o wysokim stopniu dysfunkcyjności. Według indeksów, opracowywanych przez różne organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe i think tanki, najwięcej dysfunkcyjnych państw znajduje się w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Dysfunkcyjność państw afrykańskich dotyczy jednak wielu płaszczyzn i może wyglądać odmiennie w różnych częściach kontynentu. Celem monografii jest próba ukazania tego problemu w rozmaitych kontekstach oraz z uwzględnieniem współczesnej kondycji państw regionu. Intencją Autora nie jest i nigdy nie była chęć dołączenia do grona afropesymistów, postrzegających Afrykę Subsaharyjską jako region „upadły”. U genezy przeprowadzonych badań i powstania niniejszej publikacji leżała chęć lepszego zrozumienia zjawiska dysfunkcyjności państw oraz przyczyn, które sprawiły, że najbardziej dotknięty tym problemem jest właśnie obszar Afryki Subsaharyjskiej.

Robert Kłosowicz – dr hab., prof. UJ, historyk, badacz stosunków międzynarodowych. Wykłada w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Jagiellońskim Centrum Badań Afrykanistycznych i redaguje serię wydawniczą „Studia nad Rozwojem”. Specjalizuje się w badaniu problemów państwowości, bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych w Afryce Subsaharyjskiej. Jest autorem pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktorem naukowym ośmiu prac zbiorowych.

Spotkanie odbędzie się 15 marca (czwartek) o godzinie 17.00 w Bibliotece Jagiellońskiej

Informacje o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/126290074860427/

Książka dostępna na: www.wuj.pl

Udostępnij
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0