Zapraszamy na promocję książki Roberta Kłosowicza pt. „Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej”

Przegląd

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Roberta Kłosowicza pt. „Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej”

W dyskusji towarzyszącej promocji udział wezmą:
dr Joanna Mormul (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej UJ)
oraz Autor

Na początku XXI wieku świat wciąż boryka się z tak poważnymi wyzwaniami, jak skrajne ubóstwo, cywilizacyjny niedorozwój, łamanie praw człowieka, konflikty zbrojne, uchodźstwo, analfabetyzm i epidemie. Problemy te dotykają przede wszystkim około dwóch miliardów ludzi żyjących w mniej więcej czterdziestu państwach o wysokim stopniu dysfunkcyjności. Według indeksów, opracowywanych przez różne organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe i think tanki, najwięcej dysfunkcyjnych państw znajduje się w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Dysfunkcyjność państw afrykańskich dotyczy jednak wielu płaszczyzn i może wyglądać odmiennie w różnych częściach kontynentu. Celem monografii jest próba ukazania tego problemu w rozmaitych kontekstach oraz z uwzględnieniem współczesnej kondycji państw regionu. Intencją Autora nie jest i nigdy nie była chęć dołączenia do grona afropesymistów, postrzegających Afrykę Subsaharyjską jako region „upadły”. U genezy przeprowadzonych badań i powstania niniejszej publikacji leżała chęć lepszego zrozumienia zjawiska dysfunkcyjności państw oraz przyczyn, które sprawiły, że najbardziej dotknięty tym problemem jest właśnie obszar Afryki Subsaharyjskiej.

Robert Kłosowicz – dr hab., prof. UJ, historyk, badacz stosunków międzynarodowych. Wykłada w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Jagiellońskim Centrum Badań Afrykanistycznych i redaguje serię wydawniczą „Studia nad Rozwojem”. Specjalizuje się w badaniu problemów państwowości, bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych w Afryce Subsaharyjskiej. Jest autorem pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktorem naukowym ośmiu prac zbiorowych.

Spotkanie odbędzie się 15 marca (czwartek) o godzinie 17.00 w Bibliotece Jagiellońskiej

Informacje o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/126290074860427/

Książka dostępna na: www.wuj.pl

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.