Zmiany personalne w Zarządzie Merlin Group

Zmiany personalne w Zarządzie Merlin Group

Przegląd

W dniu 29 grudnia 2017, Marek Friedman złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Merlin Group, którą pełnił w Merlin Group od października 2016 roku.  Z firmą był związany od 2013 roku. Odpowiadał za marketing i sprzedaż.  W komunikacie, nie podano powodów jego rezygnacji. Wcześniej przez kilka lat Friedman był związany z należącą do Merlin Group spółką Topmall (w kwietniu br. przemianowaną na Merlin Commerce). Pełnił tam m.in. funkcję dyrektora zarządzającego. W zarządzie Merlin Group pozostają Łukasz Szczepański (jest prezesem od października 2016 roku) i Jacek Jabłczyński (jest członkiem zarządu od lutego 2017 roku).

W trzech kwartałach 2017 roku Merlin Group zanotowała 24,18 mln zł wpływów ze sprzedaży i 9,54 mln zł straty netto, zaś w samym trzecim kwartale – 5,66 mln zł wpływów i 2,23 mln zł straty. Taka strata wynika z wysokich koszów bieżącej działalności i inwestycji, tłumaczy firma w raporcie finansowym  – Inwestycje Grupy oraz konieczność stałych wydatków ponoszonych na zwiększenie skali zamówień, rozwój sklepów oraz budowa własnego centrum logistycznego, przyczyniły się do ujemnego wyniku finansowego, co jest jednak naturalne dla dynamicznie rozwijających się młodych spółek w segmencie e-commerce i technologii  – W ocenie zarządu przeniesienie obsługi zamówień do własnego magazynu było niezbędne dla osiągnięcia lepszej wydajności i ograniczenia kosztów jednostkowych.
W lipcu ub.r. Merlin Group przejęła będącą w stanie upadłości układowej spółkę Magus, zabezpieczając sobie prawa do znaku towarowego Merlin.pl. Włączenie wyników Magusa mocno obciążyły jej dane finansowe.

Merlin Group poinformowała, że odwołuje swoje prognozy finansowe z lutego ub.r., w których deklarowała, że w 2017 roku osiągnie 50 mln zł wpływów ze sprzedaży, a w 2018 roku – 80 mln zł. Firma przyznała, że prawdopodobnie nie osiągnie tak wysokich przychodów. Zaznaczyła, że „z uwagi na wysoką sezonowość i specyfikę branży, w której działa, wyniki osiągane w ostatnim miesiącu roku (w tym zwłaszcza w okresie przedświątecznym) każdorazowo w decydujący sposób wpływają na możliwości w zakresie realizacji zakładanych wyników rocznych”.

 

 

 

źródło wirtualnemedia.pl

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Merlin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.